ULITA – Grafik

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Viac info na:                                      www.ulita.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Pomoc s grafickou úpravou komunikačných materiálov a príprava podkladov na re-dizajn webstránky.

Popis zadania:

PR a teda komunikácia našej vízie a nášho úsilia širšej verejnosť je veľmi dôležitá z hľadiska hľadania podpory pre našu činnosť, či už ide o potenciálnych dobrovoľníkov, alebo sponzorov. Na tento účel využívame rôzne komunikačné materiály – napr. výročné správy, darčekové kalendáre, ale aj náš webový portál. Preto by sme potrebovali človeka, ktorý by nám pomohol s grafickou stránkou komunikačných materiálov.

Lokalita:                                        Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:

január 2017–január 2018, 2-3 hod. týždenne (práca z domu, alebo podľa dohody), stretnutia s koordinačným tímom (cca. na mesačnej báze)

Očakávané výstupy:

 • tvorba aktuálnych propagačných plagátov, podľa aktuálnej témy,
 • grafické spracovanie výstupov z akcií a podujatí a priebežná aktualizácia webu
 • pomoc pri grafickom spracovaní záverečnej výročnej správy za rok 2016,
 • príprava grafických podkladov pre nový vzhľad webstránky.

Profil dobrovoľníka:

 • kreatívne myslenie, tvorivosť,
 • schopnosť dotiahnuť veci do konca,
 • estetické cítenie a grafické zručnosti,
 • základné IT zručnosti na správu a re-dizajn webu vítané,
 • zodpovednosť, dochvíľnosť,
 • pozitívny vzťah k téme,
 • otvorenosť a rešpekt k jedinečnosti,
 • ochota odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • získanie nového pohľadu na veci a na život (vďaka možnosti byť súčasťou tímu komunitného centra Kopčany, ktoré má dlhodobý záujem pomáhať),
 • nová skúsenosť s prácou v neziskovom sektore,
 • rozvoj komunikačných zručností,
 • vďaka priestoru pre kreativitu možnosť nájsť v sebe zatiaľ nevyužívaný potenciál,
 • možnosť vytvoriť dielo (dizajn webu, plagáty, články), na ktoré aj po skončení projektu môže byť dobrovoľník právom hrdý.

Kontaktné osoby:
Veronika Gajarská, (ULITA- garantka); veronika.gajarska@ulita.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa