ŠAK – Vytvorenie marketingového plánu 

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Víziou organizácie ŠAK je škola ako miesto pre rast celej komunity. ŠAK prepája občanov, rodičov, žiakov, učiteľov a susedov prostredníctvom spolupráce, na pôde školy. Vidíme, že je potrebné zdieľať spoločné zdroje, príležitosti, znalosti a inšpirácie v prospech celej komunity. Tým sa škola môže stať centrom diania sídliska a dostať pomoc a podporu pre svoj všestranný rozvoj.

Viac info na:                                      www.skolakomunita.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Vytvorenie marketingového plánu.

Popis zadania:

Potrebujeme lepšie komunikovať naše ciele rôznym cieľovým skupinám a škole samotnej. Nie sme experti na komunikáciu a máme pocit, že v informovaní o našich cieľoch škole a okoliu zlyhávame. Nemáme žiadnu stratégiu na komunikáciu a teraz nás to dobieha, pretože narážame na nepochopenie – veľa ľudí zo sídliska si myslí, že je náš program pre deti, pritom sa snažíme mieriť najmä na rodičov. Nevieme úplne vhodne zvoliť médium komunikácie, nám je totiž najprirodzenejšia komunikácia online, teraz však zvažujeme použiť nástenku na škole, ktorá by mohla message lepšie komunikovať. V období február-jún 2017 budeme rozbiehať nové kolo projektu, tzv. minišak. Budeme pracovať s novou školou v novom prostredí. V tejto súvislosti budeme potrebovať komunikovať našu stratégiu odznova pre nových rodičov, novú školu, nové susedstvo. Berieme to zároveň aj ako príležitosť naučiť sa základom tvorby marketingovej komunikácie.

Lokalita:                                          Košice, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – jún 2017, priemerne 2 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • chceli by sme si spolu s dobrovoľníkom zadefinovať cieľové skupiny a nájsť si ku každej cestu, ako informovať o našom programe zrozumiteľne,
 • máme vytvorenú identitu (grafickú) a zabehnuté niektoré formy komunikácie (Facebook, web) online, ale potrebovali by sme ich viac zacieliť a zjednotiť obsah, aby nedochádzalo z nedorozumeniam,
 • veríme, že by sme takto mohli prilákať na naše akcie viac ľudí z prostredia školy a sídliska.

Profil dobrovoľníka:

 • vedomosti o tvorbe marketingového plánu,
 • mal by vedieť definovať cieľové skupiny, mal by vedieť komunikovať svoje znalosti nám,
 • mal by vedieť editovať texty, poradiť s nástrojmi online a offline marketingu a pomôcť nám zlepšiť naše marketingové zručnosti do budúcnosti,
 • chuť byť trpezlivý pri pomoci našej organizácii,
 • dobrovoľník bude mať možnosť zúčastniť sa celého procesu intervencie, prípadne niekoľkých workshopov podľa záujmu.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • Sme mladý sociálny start-up zložený z dvoch architektiek, sociologičky a dvoch komunitných umelkýň. Za polročnú „kariéru“ organizácie sme získali rešpekt a pozornosť v odborných kruhoch participatívnej architektúry. Veríme, že by dobrovoľník mohol získať vedomosti ohľadom kvalitatívneho výskumu, designu výskumu, participatívnej architektúry a priblížiť sa školskému prostrediu.
 • Dobrovoľník by sa mohol dozvedieť viac o súčasných riešeniach urbánnych problémov a komunitnom rozvoji.
 • Dobrovoľník bude pracovať na novom projekte minišak, takže bude môcť vnímať proces celej realizácie participatívnej architektonickej intervencie na škole.

Kontaktné osoby:
Zuzana Tabačková, (ŠAK- garantka); zuzanata@skolakomunita.sk
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa