Národný mládežnícky parlament – Programátor

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Vychovávame demokraticky zmýšľajúcich aktívnych mladých občanov. Našou víziou sú pravidelné voľby na každej strednej škole do žiackych samosprávnych orgánov. Okrem tvorby legislatívneho návrhu na zadefinovanie mládežníckeho parlamentu, iniciovania vzniku nových mládežníckych parlamentov, konferencií za účelom pomoci a výmeny skúsenosti mládežníckych parlamentov sa sústredíme na webový portál Mládežníckeparlamenty.sk, ktorý umožňuje informovanie o udalostiach z mládežníckych parlamentov a aktualitách, ktoré sa ich týkajú a tiež poskytovanie návodov na fungovanie mládežníckeho parlamentu.

Viac info na:                                      www.mladeznickeparlamenty.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Vytvorenie elektronického volebného systému a zefektívnenie demokratických procesov pre potreby žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov.

Popis zadania:

Okrem potrieb mládežníckych parlamentov sa snažíme riešiť aj potreby žiackych školských rád. Obidvom chýba elektronický volebný systém, s databázou, do ktorej môžu nahrávať výsledky svojich volieb a tiež ukladať svoje uznesenia, stanoviská či štatúty. Malo by sa to dať jednoduchým a zároveň vzdelávacím spôsobom. Málo žiakov totiž nevie, ako si vytvoriť štatút alebo ako vytvoriť uznesenie, stanovisko, či predpis a nevedia ani čo to vôbec je. Rovnako na tom je znalosť o typoch hlasovaní. Ak aj niekto o týchto možnostiach vie, je treba veľa času pre mladého človeka na spracovanie výsledkov do dokumentov, čo je pre študentov veľmi demotivujúce a prispieva to k neefektívnosti fungovania žiackych školských rád. Všetko je to potrebné na uskutočňovanie demokracie a samosprávnosti mládežníckych parlamentov a žiackych školských rád. Zvlášť to má slúžiť na výchovu nových mladých demokratov.

Lokalita:                                          Poprad

Časový rámec:

január – august 2017, v prípade potreby sa dá dĺžka projektu predĺžiť, od dobrovoľníka očakávame 3 hodiny práce týždenne na projekte.

Očakávané výstupy:

Program umiestnený na webovom sídle, kde si môže vytvoriť svoje konto žiacka školská rada aj mládežnícky parlament. Bonusová môže byť aplikácia pre mobily alebo pre facebook. Na tomto webovom sídle bude možné vytvoriť hlasovanie prebiehajúce online (per rollam) alebo hlasovanie manuálne nahodené. Musí tam byť možné nahodiť k hlasovaniu prezenčnú listinu a systém musí vedieť vyhodnotiť výsledky voľby. Potrebná bude možnosť vytvoriť účty členom žiackych školských rád a priradiť ich ku svojej skupine – mládežníckemu parlamentu, aj žiackej školskej rade.

Žiacka školská rada aj mládežnícky parlament bude môcť vyplnením kolónok vytvoriť uznesenie či stanovisko, napojené na výsledky hlasovania. Systém by mal z toho vedieť vytvoriť verejný dokument v pdf, SEO zoptimalizovaný, čo má umožniť šíriť ich na sociálnych sieťach. Systém by mal vedieť vytvoriť štatút pre žiacku školskú radu alebo mládežnícky parlament. Opäť systémom, že žiak vyplní kolónky podľa návodu a systém z toho vytvorí klasicky vyzerajúce stanovy/štatút. Bonusom bude, ak bude možné prepojiť pravidlá v štatúte s hlasovacím systémom.

Profil dobrovoľníka:

  • Dobrovoľník by mal rozumieť základným programovacím jazykom. Predovšetkým ide o php, javascript, css, jquery. Výhodou je znalosť SEO a dizajnu. Tieto zručnosti by mali byť, podľa nás, potrebné na dosiahnutie cieľov. Nie sme však experti, on by mal sám vedieť, aké zručnosti bude musieť mať,
  • Pre soft skills dobrovoľníka neobmedzujeme. Od nováčika žiadame učenlivosť. Nemusí byť ani motivovaný, veríme že vízia projektu ho o význame presvedčí.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • Ak dobrovoľník nováčik prácu dokončí, výsledok aký očakávame mu ako referencia postačí na zamestnanie do každej IT firmy. Nováčik sa naučí riešiť nové problémy a situácie v programovaní.
  • Okrem toho dobrovoľník ocení, že projekt má celoslovenskú pôsobnosť a zasiahne veľký počet stredných škôl. To všetko mu môže urobiť dobré meno pred stredoškolákmi.
  • Ak projekt dokončí, jeho výsledok bude mimoriadne hodný šírenia. Výsledok ukážeme ministrovi školstva a jeho prácu oceníme medializovaním jeho osoby.
  • Tiež získa nové skúsenosti o demokratických procesoch. Naučí sa ako vyzerá štatút, uznesenie, stanovisko a ako sa vytvára. Spozná, ako fungujú demokratické a samosprávne študentské orgány.

Kontaktné osoby:
Jakub Dančo; (Národný mládežnícky parlament- garant); jakubdanco@gmail.com
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa