Creative Industry Košice – Marketingová stratégia 

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Creative Industry Košice (CIKE) pomáhame ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa profesionálmi, otvárame im medzinárodné trhy a vzdelávame ich. Zúčastňujeme sa tvorby strategických kultúrnych dokumentov na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku. Našim cieľom je vychovávať, pomáhať a zvyšovať kreativitu v tvorivých ľuďoch. CIKE tím má spoločnú víziu vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života. Túto víziu chceme dosiahnuť vzdelávaním talentovaných jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií, zvyšovaním ich medzinárodného profilu, napríklad poskytovaním zahraničných ciest, mobilít a rezidenčných programov. Našou úlohou je aj vytváranie vhodných podmienok na spoluprácu so súkromným sektorom a jeho zapojenia do mestského kultúrneho života.

Viac info na:                                   www.cike.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Pomoc s prípravou marketingovej stratégie a identifikovaním marketingových potrieb pre jednotlivé projekty CIKE.

Popis zadania:

Každý z našich projektov sa líši najmä obsahom. Čo ich spája je väčšinou ľudský kapitál a výnimoční, ambiciózni ľudia, cez ktorých príbehy komunikujeme naše projekty. Ich úspechy sú naším úspechom, preto jednou časťou zadania je obsahový marketing – ako tieto príbehy najvhodnejšie komunikovať. Ďalšou z hlavných tém je využitie Google grantu pre neziskové organizácie, ktorý nám poskytuje kredit na reklamu v AdWords (aj YouTube) zadarmo. V tíme ale nemáme nikoho, kto by v tom mal skúsenosti. Potrebovali by sme nastaviť systém a marketingový plán kampaní. Poslednou z hlavných tém je komunikácia samotných projektov (výzvy, vzdelávacie programy, mobility,…). Ako organizácia máme určenú vizuálnu identitu (font, používanie farieb,…), ale nemáme to “zladené” a našité na každý z projektov tak, aby odrážal, že je súčasťou Creative Industry Košice.

Lokalita:                                         Košice, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – október 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • marketingová stratégia a súhrn aktivít online marketingu,
 • unifikácia výstupov pod hlavičkou Creative Industry Košice, ktorá by mala byť rozpoznateľná v Košiciach ako nástupca projektu Európskeho hlavného mesta kultúry,
 • oboznámenie členov organizácie (projektových manažérov) s potrebami marketingu pre jednotlivé projekty,
 • zadefinovanie merateľných cieľov v časovom horizonte jeden rok, ktoré bude vedieť preškolený interný pracovník vyhodnocovať,
 • zvýšenie povedomia o organizácii a jej aktivitách medzi obyvateľmi mesta (organický nárast fanúšikov na sociálnych sieťach, výstupy v médiách, oslovovanie firmami so záujmom o spoluprácu v našich projektoch…),
 • vizuálna identita organizácie viditeľná v jednotlivých projektoch a ich výstupoch.

Profil dobrovoľníka:

 • všeobecný prehľad o postupoch pri tvorbe marketingových stratégií – skúsenosti sú vítané v oblastiach ako branding, online marketing, vizuálna identita,
 • skúsenosti s Google Analitics a Google Adwords – tvorbou a vyhodnocovaním kampaní,
 • komunikatívny, s tímovým duchom, organizovaný, orientovaný na výsledok,
 • analytické a kritické myslenie a schopnosť poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • know-how o fungovaní medzinárodných projektov, ich finančného mechanizmu a nadobúdania nových partnerstiev,
 • spolupráca s aktívnymi ľuďmi, ktorí majú ambície meniť miestne prostredie, inovovať ho a zlepšovať,
 • príležitosť podieľať sa na prípravných aktivitách k podaní prihlášky mesta o titul Unesco City of Media Arts, spojili sa v ňom miestne IT firmy, univerzity a kultúrne organizácie,
 • spoznanie inšpiratívneho tímu CIKE – máme skúsenosti s prácou s mnohými kreatívcami, históriu prípravy veľkého projektu, akým bolo Európske hlavné mesto kultúry,
 • okrem projektov je tu možnosť zúčastňovať sa na príprave 3 konferencií (Place, Art&Tech Days, konferencia v rámci partnerstva Creative Lenses v januári 2017).

Kontaktné osoby:
Michal Hladký, (Creative Industry Košice – garant); michal.hladky@cike.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa