Autistické centrum Andreas – IT špecialista

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Autistické centrum Andreas® n.o. predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom. Hlavným poslaním centra Andreas je poskytnúť takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s PAS umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Viac info na:                                      www.andreas.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Rozvoj IT zručností zamestnankýň a zamestnancov  centra, update a zosieťovanie tabletov.

Popis zadania:

Pri práci s deťmi v terapii – najmä pri motivácii a výučbe – používame prácu s aplikáciami na tablete. Na tablete máme stiahnutých niekoľko stoviek aplikácií, ktoré využívajú rôzne deti a rôzne často. V organizácii máme 3 ks tabletov. Nie na každom tablete sú natiahnuté tie isté aplikácie, nevieme programy zdieľať tak, aby sme ich nemuseli opakovane kupovať. Niektoré aplikácie sme „nadabovali“ do slovenčiny a práve tieto by sme prenosom na iný tablet nechceli stratiť. Kolega, ktorý sa v tom trochu vyznal, už u nás nepracuje. Niektoré tablety potrebujú update, niektoré naformátovať, niečo prehrať do počítačov. Dostali sme darom tablety Samsung, ktoré by sme radi využívali aj na administratívu a ktoré by sa stali kompatibilné s inými zaužívanými softvérmi.

Zamestnankyne a zamestnanci organizácie pracujú s počítačom na slabšej užívateľskej úrovni, najmä Excel, čiastočne Word, práca s fotkami a videom, zálohovanie, spôsob ukladania na plochu, do priečinkov. Plánujeme zmenu webu a v tomto smere by sme taktiež uvítali poradenstvo ohľadne návrhu novej a čitateľnej štruktúry.

Lokalita:                                           Bratislava

Časový rámec:                                 január – jún 2017, 2-4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • update a zosieťovanie tabletov (3 kusy) pre používanie pri práci s deťmi s autizmom,
 • zaškolenie zamestnancov a zamestnankýň centra Andreas na používanie tabletov – zlepšenie efektivity práce na počítači (používanie tabuliek, vkladanie obrázkov, zmenšovanie fotiek a strihanie videí),
 • zlepšenie počítačových zručností zamestnancov v požadovaných programoch (Word, Excel, internet),
 • návrh novej štruktúry web stánky.

Profil dobrovoľníka:

 • zručnosti potrebné pre prácu s informačnými technológiami,
 • skúsenosti s používaním tabletov, smartfónov a rôznych aplikácií,
 • schopnosť vysvetliť novú látku zrozumiteľným spôsobom laikovi,
 • komunikačné zručnosti a trpezlivosť,
 • koncepčné myslenie a skúsenosť s navrhovaním webovej stránky sú vítané.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • dobrovoľník sa zoznámi so svetom, ktorý pravdepodobne doteraz nepoznal – so svetom autizmu,
 • dobrovoľník môže znovu objavovať svet svojimi piatimi zmyslami a to prostredníctvom jednoduchých aplikácií pre deti s autizmom.

Kontaktné osoby:
Lucia Gvozdjáková (Autistické centrum Andreas – garantka); gvozdjakova@andreas.sk
Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk

Prihlás sa