Aj Ty v IT – Právnik

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Cieľom AJ Ty v IT je zvýšiť počet žien v IT oblasti na Slovensku. Počet dievčat študujúcich IT vysoké školy na Slovensku je dlhodobo veľmi nízky. Východiskový stav, kedy vznikol projekt AJ Ty v IT, zaznamenával 4% študentiek na FIIT STU a 6% študentiek na FRI Žilina a FEI TUKE. Dôvody, prečo dievčatá nechcú ísť študovať IT sú viaceré, vo všeobecnosti však prevláda stereotypné vnímanie IT sektora ako maskulínneho, v ktorom ženy nemajú čo robiť, obavy z matematiky a informatiky. Cieľom Aj Ty v IT je zmeniť toto nastavenie, prostredníctvom praktických workshopov a diskusií motivovať dievčatá k IT smeru štúdia a následne zamestnaniu v IT oblasti. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť min. 40 % žien pôsobiacich v IT oblasti na Slovensku.

Viac info na:                                      www.ajtyvit.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Pomoc s prípravou právnych podkladov týkajúcich sa povinností realizátorov našich workshopov a samotných škôl.  

Popis zadania:

Celoslovenská akcia Girl`s Day prepája dievčatá a IT podniky. Dievčatá absolvujú v podnikoch a inštitúciách časť dňa a spoznávajú, čo jednotliví ľudia a oddelenia robia, ako IT podniky fungujú. V roku 2016 sme mali v tento jeden deň zapojených 900 dievčat na 60 rôznych programoch po celom Slovensku. Keďže 80 % programov prebieha počas vyučovania, školy mali problém s uvoľňovaním dievčat na pobyt mimo ich zariadenie (keďže dievčatá nemajú 18 rokov, zodpovednosť za ne majú práve školy). Ošetrenie tohto problémového bodu nám môže výrazne zvýšiť počet dievčat, ktoré sa Girl’s Day môžu zúčastniť. Potrebujeme právne upraviť zodpovednosť za dievčatá počas ich pobytu v týchto inštitúciách. Na Girl’s Day nevieme zabezpečiť pedagogický dozor pre každú stredoškoláčku (pre ilustráciu, jedna škola vysiela na Girl’s Day 120 dievčat), preto potrebujeme legislatívne ošetriť prebratie zodpovednosti za ich pobyt v danom podniku.

Lokalita:                                   Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:

január – apríl 2017 ,  priemerne 3 hodiny týždenne, výstup projektu by sme potrebovali na prelome marca a apríla 2017.

Očakávané výstupy:

  • príprava dohody, resp. iného podkladu, ktorý ošetrí prebratie zodpovednosti za dievčatá počas ich pobytu v jednotlivých podnikoch,
  • príprava podkladu pre školy, ktorý ošetrí situáciu, kedy sú dievčatá počas vyučovania mimo školy a kto má za ne v danú dobu zodpovednosť.

Profil dobrovoľníka:

  • právne znalosti v oblasti problematiky zodpovednosti za maloletých a vzťahy škôl pri preberaní zodpovednosti za žiakov,
  • znalosti v oblasti povinnosti škôl pri uvoľňovaní žiakov na mimoškolské aktivity,
  • právne znalosti v oblasti neziskových organizácií a organizácie podujatí,
  • schopnosť vytvoriť právoplatné dokumenty a zmluvy,
  • komunikačné schopnosti, pochopenie problematiky.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • bližšie spoznanie témy „ženy v IT“ a projekty a aktivity, ktoré vyvíjame, aby sme zmenili stereotypné nastavenie spoločnosti o mužskej profesii,
  • vďaka pomoci dobrovoľníka môžeme osloviť výrazne viac dievčat a ukázať im, že IT svet je vhodný aj pre ne a majú v ňom svoje miesto,
  • získať svoje miesto pri budovaní skvelého projektu, ktorý má potenciál ovplyvniť pracovný trh v IT oblasti na ďalšie roky.

Kontaktné osoby:
Petra Kotuliaková, (AJ TY V IT – garantka); kotuliakova@ajtyvit.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa