Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka dávate občianskemu združeniu LEAF, so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanému v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088, DIČ: 2023623789 (ďalej len „my“ alebo „LEAF“), ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Týmito údajmi sú Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefóne číslo, dátum narodenia, vaša pracovná expertíza, zamestnávateľ, fotka, preferencie dobrovoľníckeho projektu,  doba účasti na programe expertného dobrovoľníctva, údaje týkajúce sa vašej účasti v programe expertného dobrovoľníctva, aktivít počas programu, interakcie s prijímajúcou organizáciou  a iniciatívnosti a interakcií počas Vašej účasti na programe (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje spracúvame za účelom Vašej registrácie na Portáli Programu Expertného Dobrovoľníctva (link na program), Vašej účasti na Programe Expertného Dobrovoľníctva, vyhodnotenia Programu Expertného Dobrovoľníctva a vyhodnotenia Vašej účasti v tomto programe. Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 2 rokov, pokiaľ nebude odvolaný skôr. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej e-mailom na adresu: info@leaf.sk. Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdeš tu: Viac informácií o spracovaní osobných údajov.