Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka dávate občianskemu združeniu LEAF, so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanému v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088 („LEAF“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na účely zasielania oznámení informujúcich o aktivitách občianskeho združenia LEAF a kontaktovania s ponukami príležitostí v rámci partnerov LEAF. Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 3 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nebude odvolaný skôr. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej e-mailom na adresu: info@leaf.sk. Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje nájdeš tu: Viac informácií o spracovaní osobných údajov.