Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Vytvorenie web stránky pre Centrum Naša chalúpka, o.z.

Prihlásiť sa

Popis problému

Sme občianske združenie, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím aj ich rodinami. Združenie vedú rodičia detí so zdravotným postihnutím. V auguste 2019 sa nám podarili zaregistrovať ambulantnú sociálnu službu. Oficiálna prevádzka zariadenia začala fungovať 2. januára 2020. Potrebujeme mať vytvorenú odbornú web. stránku, aby sa o nás dozvedela široká verejnosť. Preto potrebujeme mať experta z tejto oblasti, aby nám s tým pomohol,

Potreby organizácie

Potrebujeme vytvoriť odbornú webovú stránku ako poskytovateľ sociálnej služby.

Popis súčasného stavu

Momentálne máme jednoduchú web. stránku, vytvorenú a vedenú laikom.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Zviditeľníme sa, aby sa o našej organizácií a práci dozvedela široká verejnosť. Aj ako poskytovateľ sociálnej služby potrebujeme odbornú stránku.

Finálny výstup projektu

Web. stránka.

Očakávania od dobrovoľníka

Vytvorenie a vedenie web stránky.

Niečo zaujímavé o nás

Vieme pracovať s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Snažíme sa ich viesť čo možno najväčšej samostatnosti v rámci svojich možností.

Expertíza

  • Informačné technológie

Špecializácia z Informačné technológie

  • Tvorba a dizajn webových stránok