Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Vízia piaristickych škôl 2030

Prihlásiť sa

Popis problému

Zriaďovateľ našich škôl - Rehoľa piaristov na Slovensku (3 školy - väčšinou spojené školy) vyhlásil zámer inovovať školy prostredníctvom hľadania spoločnej vízie. Proces definovania spoločnej vízie sa začal, problém by som definoval ako absenciu odborníka (skúseného manažéra zmeny), ktorý by dokázal s prehľadom a autoritou konzultovať zavádzanie zmien do našich škôl.

Potreby organizácie

Hlavná potreba je vedenie (mentoring) od odborníka pre zmeny v školstve, ktorý by nám pomohol s dizajnom (redizajnom) vízie, navrhol postupnosť krokov pri zavádzaní zmien do praxe.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti sme pre potreby projektu absolvovali školenie pre projektový manažment, spísal mustru projektu s cieľmi, základným balíkom aktivít a činností. Založili sme projektový tím s ľuďmi zo všetkých škôl (učitelia, zástupcovia, riaditeľ, potenciálni ľudia do vedenia), ktorí sa raz mesačne stretávajú na reportingových mítingoch, kde prezentujú svoje návrhy, absolvujú workshopy zamerané na osobný rozvoj.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pomôže nám predovšetkým v získaní istoty, že rozhodnutia, ktoré robíme (a financujeme) sú správne a efektívne. Získanie istoty do náročných, nepríjemných a nákladných rozhodnutí považujem za kľúčové.

Finálny výstup projektu

Želaný finálny stav je ten, pri ktorom na školách väčšina pedagógov prijala Víziu piaristických škôl za svoju, rozumejú jej a snažia sa ju v rámci svojich možností napĺňať . Zároveň sú ochotní rásť a vzdelávať sa v oblastiach, kde to potrebujú. V ideálnom stave je širšie vedenie škôl nastavené kreatívne hľadať riešenia na aktuálne potreby a situácie tak, aby sa napĺňala vízia škôl a neustále hľadala cesta pre inovácie a skvalitňovanie procesov.

Očakávania od dobrovoľníka

V prvom rade ochotu oboznámiť sa so zámerom projektu našej vízie a špeciálnym potrebám (vzhľadom na charakter zriaďovateľa, skutočnosť, že ide o rozdielne školy, atď.), trpezlivé vedenie, nadhľad, zdieľanie vlastných skúseností.

Niečo zaujímavé o nás

Jedineční sme predovšetkým tým, že naše školy majú dlhú tradíciu. Náš zakladateľ založil bezplatné školstvo v Európe a jeho víziou bolo poskytnúť kvalitné bezplatné školstvo bez ohľadu na spoločenské zázemie. Zároveň ale platí, že za niekoľko storočí sa naše školy dostali do celkom zaujímavých situácií a polôh. Vízia nášho zakladateľa je však pre nás neustále aktuálna.

Expertíza

  • Manažérske zručnosti
  • Inovácie a stratégie

Špecializácia z Inovácie a stratégie

  • Inovovanie a optimalizácia procesov v spoločnosti
  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti
  • Projektový manažment
  • Zodpovednosť za riadenie projektu/ov od začiatku až po koniec
  • Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti
  • Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu