Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Viac dobra po Slovensku (business development v Kolégiu)

Prihlásiť sa

Popis problému

Kolégium Antona Neuwirtha už desať rokov prináša na Slovensko kvalitné vzdelávanie. Za tie roky sa nám podarilo zhromaždiť unikátne know-how v klasickom vzdelávaní, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Doteraz sme sa sústredili na stredoškolákov a vysokoškolákov. Nastal čas, aby sme portfólio našich vzdelávacích programov rozšírili aj pre starších, pracujúcich, a na druhej strane aj pre menšie deti.

Potreby organizácie

Máme množstvo nápadov. Od programu pre deti na základných školách, cez formát štúdia na diaľku až po firemné školenia. Potrebujeme však zanalyzovať, ktoré z týchto aktivít ľudia na Slovensku naozaj chcú a potrebujú. Ako ich nadizajnovať tak, aby pre nich boli príťažlivé? Ako im dobre doručiť očakávanú hodnotu? A ako programy vytvoriť tak, aby boli dlhodobo udržateľné? Potrebujeme vytipovať konkrétne aktivity a vypracovať pre ne biznis plány.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti v Kolégiu Antona Neuwirtha poskytujeme rezidenčný program pre vysokoškolákov, organizujeme tiež letné školy a súťaže pre stredoškolákov a mladých pracujúcich. Pre verejnosť organizujeme štyrikrát ročne prednášky. Zároveň v týchto mesiacoch rozbiehame celkom nový projekt s menom Akadémia veľkých diel, určený pre stredoškolákov (www.akademiavelkychdiel.sk).

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Nové riešenie nám pomôže kritické myslenie, schopnosť koncentrovať sa aj schopnosť diskutovať rozšíriť medzi iné vekové kategórie Slovákov a Sloveniek. Všetko tieto schopnosti sa totiž rozvíjajú pri uplatňovaní metódy klasického vzdelávania, Kolégiom využívanej vo vzdelávaní o veľkých dielach našej civilizácie. Našou víziou je, aby sme v našej krajine mali čo najviac rozmýšľajúcich, charakterných, slušných ľudí. Aby sme tak systematicky prispievali k pozitívnej zmene na Slovensku.

Finálny výstup projektu

Finálnym výstupom projektu je 1) prieskum vzdelávacích projektov, po ktorých je dopyt, a 2) jednotlivé biznis plány.

Očakávania od dobrovoľníka

Dobrovoľníkovi predstavíme naše nápady na ďalšie vzdelávacie programy. Očakávame, že uskutoční prieskum, či a aký je o také programy záujem. Zároveň sme otvorení pre dobrovoľníkove návrhy nových programov. Následne sa spoločne rozhodneme, ktoré z nich budeme realizovať a očakávame, že expertný dobrovoľník zostaví ich biznis plány. Progres v implementácii plánov s ním budeme priebežne konzultovať.

Niečo zaujímavé o nás

Kolégium je jedinečné v tom, že metódu kasického vzdelávania v rezidenčnom programe pre vysokoškolákov uplatňuje ako jediná inštitúcia na Slovensku (a pri tom na dobrých univerzitách v zahraničí je to bežná prax). Za desať rokov sa okolo Kolégia vytvoril network šikovných a hodnotovo ukotvených ľudí. Zároveň mnohí z nich Kolégiu ochotne pomáhajú: ako pro bono stážisti, donori alebo lektori. Zároveň sa za tých desať rokov na Slovensku Kolégium Antona Neuwirtha stalo známou vzdelávacou inštitúciou s povesťou kvality.

Expertíza

  • Business Development a predaj

Špecializácia z Business Development a predaj

  • Rozbehnutie podnikania
  • Tvorba obchodných stratégií
  • Vyhľadávanie a rozvíjanie nových obchodných príležitostí
  • Identifikovanie potenciálnych klientov na trhu a ich akvizícia
  • Predaj cez online kanály