Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Strategické plánovanie pre Transparency

Prihlásiť sa

Popis problému

Naposledy sme vytvárali strategický plán našej organizácie v júni 2018. Mnoho z neho sme už stihli realizovať. Budú to dva roky, zmenil sa náš tím, ukončili projekty, začali nové. Zmeny registrujeme aj v prostredí, v ktorom pôsobíme. Aktuálna situácia - pandémia koronavírusu je tiež fenoménom, na ktorý sa nedá celkom pripraviť.

Potreby organizácie

Po dvoch rokoch by sme v spolupráci s expertnými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami radi zhodnotili plnenie predošlého strategického plánu, a vytvorili nový - na 2-3-ročné obdobie. Radi by sme v našom tíme privítali 1-3 záujemcov/záujemkyne, ktorí by nám pomohli s mapovaním našich potrieb, aktuálnych trendov v oblasti boja proti korupcie, práci s dátami, samosprávy, etiky, justície, verejného obstarávania, propagandy, dezinformácií a falošných správ zacielených na staršiu generáciu, i ďalších prierezovýc h oblastí, ktorým sa venujeme - a tiež pri kampaniach a fundraisingu. Čaká ich úzka spolupráca s riaditeľom našej organizácie, a tiež so zamestnancami i zamestnankyniami nášho tímu. Do tvorby strategického plánu by sme radi zapojili aj našich už spolupracujúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, i partnerov. Môžeme sa odraziť od toho, čo sa nám osvedčilo pri strategickom plánovaní pred dvoma rokmi, detaily spolupráce však radšej dohodneme osobne so záujemcami a záujemkyňami.

Popis súčasného stavu

Tí z nás, ktorí sa osobne zúčastnili strategického plánovania pred dvoma rokmi, si občas spomenú na definované oblasti zodpovednosti, odhady a prognózy. Časť z nich však už nie je aktuálna. Situácia spred dvoch rokoch (napr. i na mediálnej a politickej scéne) sa výrazne zmenila. Tieto zmeny potrebujeme čo najefektívnejšie reflektovať a zapracovať do nového strategického plánu.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pohľad zvonka nám pomôže vidieť a konať v širšom kontexte, strategický plán nám pomôže zarámcovať našu činnosť. Sme otvorení redefinícii spôsobom, ako napĺňať naše dlhodobé vízie.

Finálny výstup projektu

Tešíme sa na strategický plán, v ktorom spoločne rozpracujeme, čomu sa venovať v období 2020-2023, ideálne by mal začať platiť už v 2. polovici roka 2020.

Očakávania od dobrovoľníka

- záujem o neziskový sektor a ideálne aj o tému boja za lepšie Slovensko bez korupcie,
- skúsenosť so strategickým plánovaním
- skúsenosť s facilitáciou diskusií
- komunikačné zručnosti
- analytické zručnosti

Niečo zaujímavé o nás

Naším poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií už vyše 20 rokov. Sme médiami najcitovanejšou neziskovkou na Slovensku. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do verejnej kontroly. Radi v našom malom tíme privítame nových ľudí.

Expertíza

  • Manažérske zručnosti
  • Inovácie a stratégie

Špecializácia z Inovácie a stratégie

  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti