Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Ste expert na onlinemarketing? Naučte nás, ako na to.

Prihlásiť sa

Popis problému

Cieľom nášho projektu je vybudovať si vlastnú kapacitu v používaní onlinemarketingových nástrojov (Facebook reklamy, Google Ads, hromadný emailing, SEO), ktoré už do istej miery využívame v súčasnosti. Naučiť sa využívať ich efektívne (napr. správna segmentácia e-mailovej komunikácie, A/B testing, správne cielenie facebookovej reklamy, retargeting, atď.), testovať rôzne varianty, vyhodnocovať ich úspešnosť (štatistiky, Google Analytics, atď.) a podľa nej ďalej upravovať fundraisingové a marketingové kampane a našu stratégiu.

Potreby organizácie

Spoluprácu si predstavujeme ako priebežný mentoring, počas ktorého by sme sa na našich aktuálnych aktivitách a kampaniach určili efektívnejšie užívať nástroje, ktoré už v súčanosti do istej miery používame.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti VIA IURIS pracuje s týmito komunikačnými kanálmi a nástrojmi: Facebook (Facebook Ads), Google Ads v rámci Google Grants, Hromadný e-mailing (cez Smartemailing.cz), Weboová stránka www.viaiuris.sk (Google Analytics). Všetky spravujeme sami, ale vnímame naše rezervy v ich efektívnom používaní a vidíme veľký priestor na zlepšenie.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Veríme, že vďaka expertnému dobrovoľníkovi budeme schopní posilniť naše vlastné zručnosti, čo by sa v dlhodobom horizonte malo premietnuť v efektívnejšom oslovovaní tých správnych cieľových skupín, náraste počtu sympatizantov našej organizácie, pozorovateľov našich aktivít a darcov.

Finálny výstup projektu

V závere projektu by mali byť členky tímu VIA IURIS (fundraiserka a PR manažérka) schopné samostatne využívať onlinemarketingové nástroje, vyhodnocovať ich efektivitu a optimalizovať ich používanie.

Očakávania od dobrovoľníka

Chuť podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, mentorské schopnosti, pozitívny prístup a trpezlivosť.

Niečo zaujímavé o nás

Spolupráca s VIA IURIS je skvelá príležitosť zmeniť svoj pohľad na „suchých právnikov“ a dozvedieť sa, čo všetko sa dá prostredníctvom práva meniť k lepšiemu a prispieť k tomu svojimi schopnosťami. Navyše, sídlime v malebnom vinárskom mestečku a v kancelárii máme výbornú kávu :)

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Marketing na sociálnych sieťach
  • Online marketing
  • Nastavovanie a optimalizácia SEO
  • Nastavovanie, optimalizácia a vyhodnocovanie PPC kampaní
  • Práca s online nástrojmi reklamy
  • Práca s online analytickými nástrojmi