Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Šanca pre talentované rómske deti

Prihlásiť sa

Popis problému

Potrebovali by sme pomôcť s úpravou našej aktuálnej webstránky a jej grafického dizajnu. Web stránka je naprogramovaná v systéme wordpressu, ale žiaľ aktuálne tam viacej vecí nefunguje :/ Potrebovali by sme niekoho, kto by sa na to vedel pozrieť a poradiť nám ako upravovať určité veci na stránke. Taktiež by sa nám zišla rada grafika, ktorý by nám vedel poradiť ako upraviť stránku takým spôsobom, aby sa stala pre okolie atraktívnejšou a zaujímavejšou.

Potreby organizácie

Potrebovali by sme vyriešiť problém s našou webstránkou, tak aby sa stala atraktívnejšia a prehľadnejšia pre jej návštevníkov.

Popis súčasného stavu

Aktuálne nie je v našich finančných možnostiach riešiť stav našej webstránky, čo nás veľmi mrzí, lebo celkovo stránka nepôsobí veľmi reprezentatívnym dojmom.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Úprava našej webstránky, by nám veľmi pomohla vo vzťahu ku komunikácii našich aktualít voči verejnosti a sprehľadnila by jednotlivé aktivity a činnosti, ktorým sa venujeme. Aktuálne komunikujeme predovšetkým cez Facebook kanál. Ale často krát sa stretávame s otázkami verejnosti, kde sa nachádzajú určité informácie na našej webstránke a je pre nich tažšie sa tam orientovať. Máme za to, že aktualizácia webstránky by pomohla komunikovať našu činnosť a dostávať sa viac do povedomia verejnosti. Je to pre nás aj výborný proces, ako zháňať darcov pre jednotlivé deti, ktorých profily sú na našej webstránke zverejnené a často na nich odkazujeme.

Finálny výstup projektu

Výstupom projektu je vytvorenie kvalitnej webstránky s prehľadnými informáciami a vhodným dizajnom.

Očakávania od dobrovoľníka

Od expertného dobrovoľníka, ktorý by nám vedel pomôcť s úpravou našej webstránky, očakávame, že by sa vedel spolu s nami pozrieť na problémy, ktoré naša stránka má a prejsť si s nami možné riešenia a navrhnúť prípadne úpravu dizajnu a pomôcť nám upraviť fungovanie stránky v oblastiach,ktoré aktuálne nevieme samostatne upravovať. Ideálne hľadáme človeka, ktorý sa vie orientovať vo wordpresse.

Niečo zaujímavé o nás

Naša činnosť je už od roku 2005 zameraná na poskytovanie konkrétnej individuálnej starostlivosti rómskym deťom zo sociálne slabých rodín s výnimočným talentom a motiváciou niečo v živote dosiahnuť. Tvoríme novú generáciu Rómov – vzdelanú, pracovitú, sebavedomú a hrdú. Know-how je jednoduché. Dávame im príležitosť. Okrem štipendijného programu pre nadané rómske deti a mládež organizujeme vzdelávacie pobyty, podporujeme deti v štúdiu na stredných a vysokých školách a organizujeme aj rómsky multikultúrny festival Cigánsky bašavel. Mnohé z našich detí prostredníctvom súťaží úspešne reprezentujú Slovensko na rôznych športových a kultúrnych podujatiach. Životná šanca pre talentované deti je zároveň lepšou vyhliadkou do budúcnosti pre nás všetkých.

Expertíza

  • Informačné technológie

Špecializácia z Informačné technológie

  • Programovanie
  • Tvorba a dizajn webových stránok