ReDesigN Sivého vlka

Prihlásiť sa

Popis problému

Radi by sme privítali experta, ktorý má skúsenosti s grafikou. Naše logo organizácie sme vytvárali v amatérskych podmienkach a boli by sme radi za redizajn nášho loga.

Potreby organizácie

Graficky vylepšiť naše logo - zmeniť font písma a poradiť s celkovým dojmom loga. Zmodernizovať ho a logo mať v adekvátnych formátoch tak, aby sa nerastrovalo.

Popis súčasného stavu

Logo používame asi rok, ale bolo vytvorené amatérsky. Používame ho na sociálnych sieťach, v komunikácii s verejnosťou a mestom.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Zvýši profesionalitu a dôveryhodnosť našej organizácie, radi by sme používali moderný dizajn hodný 21. storočia.

Finálny výstup projektu

Logo organizácie vo viacerých formátoch (jpg, png, ...), ktoré použijeme na webovú stránku, sociálne siete, vizitky, atď.

Očakávania od dobrovoľníka

Pomoc pri zmodernizovaní loga - grafický návrh, ale aj riešenie.

Niečo zaujímavé o nás

Angažujeme sa v oblasti ochrany ŽP, vzdelávaní detí a mládeže v ekologických témach v meste rozbiehame nový projekt, Ekologické laboratórium.

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Grafický dizajn