Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Právnik / Právnička pre OpenLab

Prihlásiť sa

Popis problému

OpenLab je založený na unikátnom vzdelávacom koncepte, ktorý prepája a vytvára úzke spolupráce medzi strednými školami, študentmi a technologickými firmami. Keďže ide o nový dosiaľ na Slovensku nepoznaný koncept, radi by sme spolupracovali s právničkou alebo právnikom, ktorý by nám pomohol "upratať" jednotlivé právne vzťahy, ktoré v OpenLabe máme.

Potreby organizácie

Potrebovali by sme zachytiť do zmluvy/memorandá o spoluprác/prihlášky do občianskeho združenia jednotlivé právne vzťahy medzi:
- OpenLabom a školami
- OpenLabom a firmami
- OpenLabom a LabMastrami (odborníkmi z praxe, ktorí študentov vzdelávajú)
- OpenLabom a študentmi

Popis súčasného stavu

Momentálne máme v OpenLabe nastavené prihlášky do občianskeho združenia pre firmy a memorandá o spolupráci so školami. Tieto dokumenty však nezachytávajú naše potreby dostatočne, potrebujeme ich prepracovať v kontexte ďalších právnych vzťahov, ktoré dnes v OpenLabe nemáme právne ošetrené.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pomenovaním a nastavením jednotlivých právnych vzťahov v OpenLabe dokážeme tento model škálovať na ďalšie školy v spolupráci s ďalšími firmami, čím vytvoríme príležitosť pre kvalitné vzdelávanie pre tech a soft zručnosti viacerým študentom. Taktiež budeme vedieť jasnejšie komunikovať na zákonodarcov v oblasti školstva, ktorým OpenLab komunikujeme ako systémovú zmenu vzdelávania pre technológie 21. storočia.

Finálny výstup projektu

Vzorové dokumenty (zmluvy, prihlášky, memorandá) pre jednotlivé právne vzťahy v OpenLabe, s ktorými dokážeme do budúcna pracovať pri vytváraní nových spoluprác a škálovaní OpenLab konceptu.

Očakávania od dobrovoľníka

Odbornú právnu pomoc s nastavovaním znenia jednotlivých právnych dokumentov a konzultáciu právnych aspektov v rámci OpenLab konceptu.

Niečo zaujímavé o nás

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.
Momentálne máme v OpenLabe zapojených 100 študentov v Bratislave, Kys. N. Meste a Košiciach, ktorí sa učia tvoriť aplikácie a hry, venujú sa umelej inteligencii a internetu vecí.

Expertíza

  • Právo

Špecializácia z Právo

  • Právna legislatíva v oblasti neziskových organizácií
  • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
  • Vyhotovenie právnych stanovísk a rôznych typov právnych dokumentov