Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Právnik/právnička – poradenstvo v oblasti financovania neziskových organizácií

Prihlásiť sa

Popis problému

Potrebovali by sme poznať situáciu ohľadom legálneho financovania občianskych združení. Chceli by sme si pýtať EÚ fondy, taktiež si podávame Erazmus +, podali sme si menšie granty cez ministerstvá či Active Citizens Fund. Akonáhle sme sa dozvedeli o zákone De minimis, zaskočilo nás to, lebo sme netušili, že existuje nejaký strop pre neziskové organizácie. Uvedomujeme si, že za 200 000 v priebehu 3-och fiškálnych rokov veľké zmeny robiť nemôžeme, ale zároveň máme vedomie o neziskovkách, ktoré boli schopné pracovať s väčších objemom peňazí a bolo to v poriadku. Aby sme vedeli naplniť naše ciele (napríklad postaviť denné stacionáre - venujeme sa detskej psychiatrii), potrebujeme viac informácií ako žiadať o financie a získať ich, samozrejme, v rámci platnej legislatívy.

Potreby organizácie

Poradenstvo v oblastiach ako:
- štátna pomoc
- zákon De minimis
- EÚ fondy
- štrukturálne fondy
- obmedzenia či stropy pri financovaní
- dotácie

Popis súčasného stavu

Googlime, hľadáme, pýtame sa, ale zatiaľ sme nenašli poriadnu odpoveď.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Budeme vedieť, čo kde a koľko si môžeme legálne pýtať - a môžeme sa pustiť do realizácie!

Finálny výstup projektu

Pýtať si EÚ fondy.

Očakávania od dobrovoľníka

Expertízu a kvalitné právne poradenstvo v oblasti neziskových organizácií.

Niečo zaujímavé o nás

Chceme robiť veľké zmeny. A je s nami zábava :) Nudiť sa s nami rozdhodne nebudete!

Expertíza

  • Právo

Špecializácia z Právo

  • Právna legislatíva v oblasti neziskových organizácií
  • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
  • Vyhotovenie právnych stanovísk a rôznych typov právnych dokumentov