Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Právne poradenstvo pre občianske združenie

Prihlásiť sa

Popis problému

Vzhľadom na to, že v organizácii nemáme nikoho s právnickým vzdelaním, náš problém je, že nevieme, či procesy, ktoré máme nastavené sú nastavené správne.

Potreby organizácie

Potrebujeme: 1. skontrolovať GDPR smernice/dokumenty, ktoré sme svojpomocne vytvorili 2. prekonzultovať otázky k verejnému obstarávaniu (nákup tovarov služieb), 3. prekonzultovať čerpanie európskych štrukturálnych fondov Z Implementačnej agentúry

Popis súčasného stavu

Keďže nikto z nás nemá právnické vzdelanie, využívame informácie z internetu.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Ujasnenie si procesov, získanie overených informácií.

Finálny výstup projektu

Odsúhlasenie toho, čo používame alebo návrh na zmenu procesov.

Očakávania od dobrovoľníka

Odborné poradenstvo a informácie v danej problematike.

Niečo zaujímavé o nás

Jedineční sme v cieľovej skupine, ktorej sa venujeme. Pracujeme s vysoko ohrozenými a stigmatizovanými komunitami užívateľov drog, ľudí pracujúcich v sexbiznise a mladých ľudí. ktorí experimentujú s drogami. Tiež sme pomerne stará organizácia, kedže fungujeme už od roku 1997, ako najstaršia organizácia na Slovensku vykonávajúca terénnu sociálnu prácu. Obmedzené zdroje na našu činnosť nám nedovoľujú zamestnať právnika v našom združení, pričom nároky donorov a štátu si to priam vyžadujú.

Expertíza

  • Právo

Špecializácia z Právo

  • Právna legislatíva v oblasti neziskových organizácií
  • obchodné právo, pracovné právo