Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Právne minimum pre vedenie školy

Prihlásiť sa

Popis problému

Cieľom je získať základné vedomosti v oblasti práva v školstve. V oblasti základných znalosti občianskeho práva, rodinného práva, pracovného a správneho práva.

Potreby organizácie

Objasniť pozíciu manažéra, vedenia školy v súčasnom školskom systéme. Postavenie vedúceho pedagogického zamestnanca v právnom poriadku SR.

Popis súčasného stavu

Súčasné školské systémy a kurzy neponúkajú takýto typ vzdelávania. Prax si však vyžaduje práve takéto zameranie. V súčasnosti hľadáme na internete prípadové štúdie, pýtame sa, no uspokojivé odpovede mnohokrát nemáme.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Mať človeka, právnika na tému školstva, by nám určite ozrejmila mnohé prípady. Zorientovali by nám v tejto spleti prípadov a ich riešenia.

Finálny výstup projektu

Vypracovať vzorec riešenia prípadov. Nebáť sa urobiť rozhodnutie (aj nepopulárne). Potvrdiť si, či postupujeme správne pri riešení žiackych záležitosti, alebo zamestnaneckých prípadov.

Očakávania od dobrovoľníka

Pochopenie a trpezlivosť pri kladení otázok. Emailovú komunikáciu, ak bude potrebná.

Niečo zaujímavé o nás

Ako škola sa zapájame do mnohých projektov. Máme 102 zamestnancov. Pre mnohých, nielen v okrese Sabinov, sme vzorová škola.
www.pecovska.edupage.org

Expertíza

  • Manažérske zručnosti
  • Právo

Špecializácia z Právo

  • Právna legislatíva v oblasti neziskových organizácií
  • Vyhotovenie právnych stanovísk a rôznych typov právnych dokumentov
  • občianske právo, rodinné právo, pracovné právo a správne právo