Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Pomoc s fundrasingom pre OZ Seniori v pohybe

Prihlásiť sa

Popis problému

Sme občianske združenie, ktoré existuje 1 rok, po rozbehu aktivít sme narazili na naše limity. Jedným z nich je aj nedostatok financií na ďalší rozvoj. Preto by sme potrebovali pomoc primárne v oblasti získavania ďalších zdrojov pre naše aktivity.

Potreby organizácie

Získané prostriedky by sme radi investovali do rozšírenia ďalších aktivít pre seniorov - jedná sa najmä o zaplatenie odborných lektorov ako sú tréneri pamäti, tréneri nordic walkingu alebo iných zdravotných cvičení pre seniorov, možnosť zobrať seniorov na dlhšie výlety - zaplatiť sprievodcov, zmysluplný program a pod.

Popis súčasného stavu

Doposiaľ sme získali len 1 menší grant - 2tis€ a aktivity so seniormi financujeme z vlastných zdrojov alebo z malých príjmov v rámci našich prispievateľov. Niektoré existujúce aktivity ako tréning pamäti alebo nordic walking financujeme z dobrovoľného vstupného, iné aktivity - ako sú výlety do prírody realizujeme na dobrovoľníckej báze.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Nadstavenie systému financií je pre nás jedna z kľúčových vecí k nášmu ďalšiemu rozvoju. Pomôže nám to nielen rozšíriť aktivity, ale veríme, že aj nabrať viac ľudí do tímu, ktorý by nás posunuli ďalej

Finálny výstup projektu

Finálny výstup projektu by mal byť konkrétny postup ako nadstaviť finančnú stratégiu združenia na strednodobé obdobie a vyzdieľanie skúseností ohľadom fundraisingu, tak aby sme boli samostatne schopní zostaviť fundraisingovú kampaň

Očakávania od dobrovoľníka

Od expertného dobrovoľníka by sme potrebovali pomôcť s nadstavením finančnej stratégie združenia na strednodobé obdobie, rovnako ako pomoc s možnosťami fundraisingu

Niečo zaujímavé o nás

Naše OZ je jedinečné v tom, že sme mladí ľudia s vášňou pre seniorov. Organizujeme pre nich najmä pohybové aktivity, pretože veríme, že pohyb je cesta ako zostať dlhodobe samostatný fyzicky aj psychicky. Navyše prepájame ľudí a tým, prispevame k ďalšiemu dôležitému aspeku - socializácii.
Chceli by sme aby naši seniori, či už aktívny, alebo aj tí v domovoch s určitým handicapom trávili svoj čas aktívne a mali možnosť vybrať si zo zmysluplných aktivít, ktoré im vieme priniesť. Zároveň chceme vyvracať niektoré mýty a stereotypy o senioroch a prepájať generácie, ktoré si môžu dať navzájom veľa - energiou počnúc a zdieľaním hodnôť nekončiac. My fandíme seniorom - fandite s nami.

Expertíza

  • Financie
  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Financie

  • Nastavenie finančných stratégií a procesov

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Tvorba fundraisingovej kampane