Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Podpora škôl v procese zmeny

Prihlásiť sa

Popis problému

Súčasná situácia vírusu spôsobuje, že sa zásadným spôsobom mení situácia vzdelávacích inštitúcií - škôl, organizácií, a teda aj nás. Mení sa a bude sa meniť ich spôsob fungovania, ich služby, potreby cieľovej skupiny, nové trendy, ... Situácia karantény priniesla home office aj do našej organizácie, ale aj napriek tomu, že využívame niektoré nástroje, uvedomujeme si, že nám chýba "kultúra" home office - ako spolupracovať na diaľku, ako si zadeľovať úlohy, ako zladiť jednotlivých členov tímu, ako rozlíšiť, čo robiť a čo nie, ... Zároveň si uvedomujeme, že aj keď karanténa pominie, situácia sa už nevráti späť - a ani nechceme, aby sa vrátila. Rovnako ako organizácia vytvárame podporu aj školám, s ktorými dlhodobo spolupracujeme - prinášame rôzne inovácie a trendy, ale stále narážame na to, že nie sú pripravené na zavádzanie zmien, predovšetkým zo strany manažmentu. A teraz to bude ešte náročnejšie - nechať riaditeľov škôl a manažment samých, bez podpory - to môže ešte viac pokaziť a zhoršiť situáciu v školách a dopad na žiakov a študentov.

Potreby organizácie

hľadáme experta, ktorý nám pomôže nastaviť proces zmeny jednak u nás a zároveň nám pomôže nastaviť systém podpory aj pre školy. V rámci našej organizácie to znamená podpora v identifikovaní potrebných zmien a ich nastavenia za účelom efektívnejšieho fungovania a reagovania na aktuálne potreby cieľovej skupiny. V rámci podpory škôl je to podpora pri hľadaní a nastavení spôsobu, ako môžeme podporiť manažment škôl pri zavádzaní zmien a reagovaní na dôsledky, ktoré aktuálna situácia prinesie.

Popis súčasného stavu

Pre home office používame online nástroje na spoločnú komunikáciu a projektové riadenie. Ale sú to skôr rýchle reakcie na vzniknutú potrebu a nemáme ich zladené. Zároveň si ako predseda združenia uvedomujem, že nie je dobré často nástroje meniť, a sám neviem, ako nastaviť manažment zmeny, aby priniesol pozitívny dopad na našu činnosť. V spolupráci so školami sme sa zatiaľ manažmentu zmeny nevenovali.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pomôže nám nestratiť sa v tejto novej situácii, zabezpečiť, aby sme boli schopní napĺňať svoju víziu a poslanie i naďalej. A pomôže nám udržať spoluprácu so školami. V nepriamom význame sa pripravíme na to, aby sme boli schopní aj získavať finančné zdroje v nových podmienkach a tak sa udržali ako organizácia, ktorá dnes zamestnáva cca 20 ľudí.

Finálny výstup projektu

1. Nastavený proces manažmentu zmeny v našej organizácii
2. Nastavený systém podpory, ktorý vieme ako organizácia ponúknuť školám, s ktorými spolupracujeme

Očakávania od dobrovoľníka

Hľadáme odborníka na manažment zmeny - nastavenie HR procesov a ich implementáciu. Človeka, ktorý nám pomôže: 1. odhaliť "slabiny a nášľapné míny" nášho súčasného stavu v oblasti riadenia 2. nastaviť nové procesy riadenia v kontexte nových okolností (počet zamestnancov, regionálnici v tíme, ...) a implementovať ich 3. pomenovať strategicky potrebné kroky k rozvoju a stabilite organizácie v nových podmienkach 4. mentorsky nastaviť systém podpory pre spolupracujúce školy

Niečo zaujímavé o nás

napríklad: Prinášame inovatívne prístupy v práci s mládežou - larp a escape room - aj do vzdelávania Organizujeme jedinečnú celoslovenskú konferenciu o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou - YoDel (2018 a 2019) A mali by ste vedieť, že - Ešte to nevieme, ale chceme to, záleží nám na tom a učíme sa to - aby naše služby naozaj mali reálny dopad na mladých ľudí a pomáhali im stávať sa zrelými osobnosťami, nielen zručnosťami, ale aj charakterovo. Veď aj "kotlebovec" je zručný, ale charakterovo... Pomôžete nám?

Expertíza

  • Manažérske zručnosti
  • Ľudské zdroje a rozvoj zamestnancov

Špecializácia z Ľudské zdroje a rozvoj zamestnancov

  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Návrh/ implementovanie/ rozvoj HR procesov
  • Plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti
  • manažment zmeny