OpenLab: Hackli sme školský systém (verejná spoveď)

Prihlásiť sa

Popis problému

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. Projekt vznikol v septembri 2018 s prvými 18-timi študentmi. Dnes máme 80 študentov na troch školách v troch mestách, ktorí sa učia vyvíjať aplikácie, hry, venujú sa umelej inteligencii a IoT. Máme výborné výsledky - nadšených študentov, spokojné firmy, šikovných LabMastrov a inšpiratívne školy. Je čas dať vedieť o našich aktivitách širokej verejnosti, aby sme ukázali potenciál OpenLabu pre systémové riešenie výučby najnovších technológií a mäkkých zručností potrebných pre 21. storočie.

Potreby organizácie

Radi by sme zachytávali OpenLab - jeho zmysel, výsledky, zapojené školy, ľudí, ktorí za projektom stoja, študentov a ich projekty, a šírili tak informácie a skúsenosti širokej verejnosti, rodičom, ďalším školám a firmám. Našim cieľom je ukázať, že existuje systémové riešenie pre vzdelávanie a inšpirovať ďalších, ktorí majú záujem inovovať spôsob vzdelávania (školy), podporiť zmysluplné aktivity (firmy), motivovať k angažovanosti (študenti) a vytvárať systémové riešenia celoslovensky (štát).

Popis súčasného stavu

Kvôli obmedzeným kapacitám dnes šírime informácie o OpenLabe prevažne na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a LinkedIn) vo forme krátkych príspevkov. Chýba nám však pravidelnosť, systematickosť a zaujímavé texty, ktoré by ilustrovali všetko to, čo v OpenLabe vytvárame.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

S pravidelným, zaujímavým a aktuálnym obsahom dokážeme osloviť študentov, školy, rodičov, firmy, a všetkých nadšencov pre kvalitné vzdelávanie, aby sa k nám pridali a pomohli nám pomôcť šíriť OpenLab a jeho princípy založené na partnerskom prístupe, slobode, zodpovednosti, samoštúdiu, tímovej spolupráci a sebareflexii ďalej. Veríme, že zvýšenie povedomia o OpenLabe nám tiež pomôže získať partnerov, ktorí nám pomôžu zväčšiť OpenLab budget a tak zvýšiť naše kapacity na rozvoj.

Finálny výstup projektu

Výstupom spolupráce je súbor krátkych blogov / textov na základe poskytnutých podkladov o jednotlivých aktivitách v živote OpenLabu a šírenie tohto obsahu cez príspevky na sociálnych sieťach. Naša posila bude blogy uverejňovať na OpenLab blogu Denníka N a následne tvoriť príspevky na sociálnych médiách, konkrétne na OpenLab Facebook, Instagram a LinkedIn portáloch. V prípade záujmu v tejto spolupráci bude tiež priestor tvoriť grafické materiály, navrhovať marketingovú stratégiu a riešiť PR.

Očakávania od dobrovoľníka

Od našej posily čakáme veľa pozitívnej energie a čerstvé nápady, ako šíriť osvetu o projekte OpenLab zaujímavým a pútavým jazykom. Radi by sme si tiež dali poradiť, čo a ako komunikovať, na čo sa zameriavať viac, na čo menej, ako nastaviť obsahovú a marketingovú stratégiu, ako formulovať príspevky na sociálnych sieťach a návrhy ako sa zlepšovať. Naša prvotná predstava je publikovať 1-3 blogy za mesiac. Tento počet však závisí na spoločnom dohodnutom prístupe.

Niečo zaujímavé o nás

OpenLab je unikátny projekt, ktorý ponúka systémové riešenie pre vzdelávanie v 21. storočí. Pod vedením odborníkov z top tech firiem sa študenti učia to najnovšie zo sveta technológií, pričom získavajú hodnotné soft skilly. OpenLab je jedinečný, keďže nie je krúžkom po škole, ale plnohodnotnou súčasťou povinného vyučovania. Za týmto projektom stojí komunita nadšencov z firiem, škôl a neziskového sektora, ktorí vytvárajú jedinečnú atmosféru a komunitu, ktorú ponúkame ako benefit :)

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Marketingové texty
  • Písanie blogu
  • Marketing na sociálnych sieťach
  • Online marketing
  • Tvorba marketingovej kampane