Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Marketing a PR Guru

Prihlásiť sa

Popis problému

Repairably je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je certifikácia opraviteľných výrobkov. Že čo to je? Chceme prispieť k riešeniu problému, ktorým je krátka životnosť výrobkov, pribúdajúci odpad a environmentálna záťaž pre ďalšie generácie (už aj pre tú našu). Veci by sa podľa nás mali používať dlhšie, a ak sa pokazia, mali by sa dať ľahko opraviť. Cítime sa ako súčasť komunity “cirkulárnej ekonomiky”. A toto celé treba dobre odpromovať, pritiahnuť pozornosť odbornej aj laickej verejnosti, zákazníkov, výrobcov, či dizajnérov. Veď asi chápete. No, a vidíme, že s tým potrebujeme pomôcť.

Potreby organizácie

Náš tím je zložený z motivovaných a pracovitých ľudí, ale množstvo činností, ktoré každý z nás zastrešuje, akosi neubúda. Takmer všetky činnosti pokrývame interne na dobrovoľníckej báze, popri našich zamestnaniach. Od vzniku certikácie sme sa venovali najmä vytvoreniu podmienok a prostredia pre správne fungovanie tohto procesu, a úspešne sme otestovali koncept na prvých pilotných výrobkoch.
Sme presvedčení, že táto myšlienka môže priniesť veľmi pozitívny dopad pre spoločnosť. Súčasne si však uvedomujeme, že bez dobrého marketingu, PR a fundraisingu sú vízie rastu a rozšírenia nášho projektu obmedzené. Tiež chceme posilniť silu našej značky, aby sme pôsobili dôveryhodnejšie, a mohli sa tiež uchádzať o podporu externých partnerov. Preto hľadáme profíka marketéra / marketérku, niekoho, kto tomu rozumie rádovo lepšie ako my ostatní dokopy.

Popis súčasného stavu

Proces certifikácie a s tým súvisiace úkony už máme nastavené a otestované na prvých výrobkoch. Máme postavený tím, ktorý pokrýva väčšinu bežných aktivity v rámci certifikácie, testovania, financií, práva, či webu. Marketingu, PR a fundraisingu sa venujeme neprofesionálne, okrajovo, bez plánovania a nárazovo. Neovládame vhodné stratégie a neprináša to požadované výsledky. A vieme, že by to takto nemalo byť.
Zároveň sme sa stali členom kampane Right-to-Repair, ktorá sa na Európskej úrovni snaží zviditeľniť tému opraviteľnosti, a ktorá už dosahuje prvé výsledky s dopadom na Európsku legislatívu. Marketér/ marketérka Repairably by sa mohli stať súčasťou tejto kampane a jej koordinátorom pre Slovensko.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Zapojenie skúseného marketéra / marketérky nám pomôže zviditeľniť našu organizáciu, jej činnosť, doterajšie úspechy, ako aj plány do budúcnosti. Takto budeme vedieť lepšie čo, kedy a ako komunikovať navonok, zvoliť vhodné témy a formy prezentácie, cieliť na správne obecenstvo, ako aj osloviť potenciálnych finančných podporovateľov. Posilníme rozoznateľnosť našej značky (brandu) u relevantných adresátov. Budeme pôsobiť dôveryhodnejšie, profesionálnejšie, čitateľnejšie. Dozvieme sa tiež, aké reálne možnosti externého financovania máme, či už jednorazové alebo opakované. Budeme vedieť, koho, kedy a ako máme oslovovať za účelom získavania zdrojov. A teda v neposlednom rade nám nová posila celkom určite pomôže aj odľahčiť ostatných aktívnych členov organizácie a prispeje tak k profesionalizácii našej činnosti.

Finálny výstup projektu

Výstupom projektu by mala byť ucelená marketingová stratégia, vrátane odporúčaní ohľadom vonkajšej komunikácie, vedenia kampaní, PR plánu, spravovania sociálnych sietí, ako aj rady ohľadom fundraisingu, a ideálne aj pomoc s ich realizáciou. Rovnako, pridanú hodnotu vidíme v účasti dobrovoľníka na príprave strategických dokumentov a projektov, ale aj na ďalších aktivitách organizácie.

Očakávania od dobrovoľníka

Hľadáme skúseného, kreatívneho, dobre zorganizovaného, proaktívneho profíka. Dôležité je vedieť jednoducho, zrozumiteľne a priamo komunikovať, a zachovať si ľudský prístup. Dobrovoľník by mal mať skúsenosti s tvorbou marketingových stratégií, ich realizáciou, prípravou kampaní, public relations a ideálne aj so správou sociálnych sietí a fundraisingom (resp. aspoň porozumenie princípov ich fungovania a chuť / ochota skúsiť riešiť aj to). A tiež schopnosť sprofesionalizovať a sprehľadniť túto oblasť pre nás, neskúsených kolegov.
Predchádzajúca skúsenosť s neziskovým sektorom je samozrejme plus, ale nie nevyhnutná. Samozrejme, privítame pozitívny vzťah k životnému prostrediu a cirkulárnej ekonomike, chuť pochopiť ako funguje Repairably a prečo je opraviteľnosť dôležitá.
Naša predstava je, že dobrovoľník sa bude spočiatku zapájať o čosi intenzívnejšie. Neskôr, keď sa spoločne zabehneme, oceníme záujem zapájať sa dlhodobo a pravidelne (hoci len pár hodín mesačne). Veľká časť práce sa dá robiť na diaľku, časovo flexibilne, ale aj občasné osobné stretnutia veci určite urýchlia. V takomto dobrovoľníkovi radi uvidíme dlhodobého spolupracovníka, partnera, kamaráta.

Niečo zaujímavé o nás

Repairably je jedinečná myšlienka, ktorá sa stretáva s veľkým záujmom Európskych výrobcov, spotrebiteľov a dizajnérov - v prípade, že sa o nej mali ako dozvedieť. Veríme že pri správnom nastavení dosiahneme náš cieľ, a to, aby sa Repairably stalo štandardom pre opraviteľné výrobky, a aby takých výrobkov bolo stále viac. To je dobré nielen pre spotrebiteľa, ale aj pre životné prostredie. Tak čo, ideš do toho s nami?

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Tvorba marketingovej stratégie
  • Marketingové texty
  • Ideamaking
  • Marketing na sociálnych sieťach
  • Práca s online nástrojmi reklamy
  • Tvorba fundraisingovej kampane
  • Tvorba marketingovej kampane
  • Mediálna komunikácia a PR