Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Logista pre potravinovú pomoc v čase krízy

Prihlásiť sa

Popis problému

Organizácia Človek v ohrození sa už vyše 20 rokov venuje humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete. Súčasnú situáciu epidémie koronavírusu považujeme za mimoriadnu a sme pripravení poskytovať pomoc v podobe zabezpečovania pitnej vody, potravín, osvety ohľadom hygieny a vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách.

Hľadáme expertných dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorí majú záujem venovať svoj čas a expertízu, aby nám pomohli efektívnejšie reagovať na danú situáciu. V súčasnosti hľadáme šikovných profesionálov v oblasti logistiky.

Nakoľko sa momentálne pripravujeme na zabezpečenie potravinovej pomoci pre rómske komunity, logista by mal na starosti:

- telefonickú a mailovú komunikáciu a koordináciu prepravných spoločností,

- zabezpečovanie príjmu potravín v správnom množstve na správne miesto,

- zabezpečovanie distribúcie balíčkov do rómskych komunít,

- vyhľadávanie vhodných skladových priestorov,

- vybudovanie dodávateľskej siete a iné úlohy.

Práca je na diaľku (nie v teréne) a pomohla by nám ideálne na 4 hodiny 2krát týždenne.

Expertíza

  • Inovácie a stratégie

Špecializácia z Inovácie a stratégie

  • Inovovanie a optimalizácia procesov v spoločnosti
  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti
  • Príprava plánu realizácie projektu, príprava štúdie uskutočniteľnosti
  • Zodpovednosť za riadenie projektu/ov od začiatku až po koniec
  • Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu