Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Jasná značka

Prihlásiť sa

Popis problému

Sme organizácia, ktorá funguje od roku 2011 a zastrešuje niekoľko rôznych oblastí - neformálne a zážitkové vzdelávanie, sociálne služby, dobrovoľníctvo, medzinárodné mobility. Vzhľadom na to je pre nás náročné komunikovať všetky naše služby, ktoré ponúkame, tak, aby sme boli dostatočne jasný jednak v komunikovaní nášho poslania a jednak jednotlivých sekcií. Práve v tomto potrebujeme pomôcť nastaviť komunikačnú stratégiu a komunikačné odkazy. S tým je spojený aj fundraising našej organizácie, pretože ak nedokážeme jasne odkomunikovať víziu, je náročné získavať stálych podporovateľov, či už jednotlivcov alebo firmy. Dnes sme máme z 2% cca 1 percento z celého nášho príjmu (cca 690 000 eur) a stálych podporovateľov máme príliš málo, väčšina zdrojov je z projektov.

Potreby organizácie

Našou potrebou je nastaviť komunikačnú stratégiu a s ňou aj fundraisingovú kampaň. Na budúci rok (2021) máme 10. výročie svojho založenia a práve s týmto by sme chceli spustiť nový spôsob komunikácie i fundraising.

Popis súčasného stavu

Na komunikáciu používame centrálne náš web - www.ozviac.sk a FB stránku združenia. Okrem toho prevádzkujeme aj ďalšie web stránky a FB stránky jednotlivých sekcií (napr. FB: Komunitné centrum Sinaj, Europe direct Trstená, Zmenme to, NeStEdu, ..., web: aapo.sk, dobrovolnictvoza.sk, zmenme.to, europedirecttrstena.sk, ...). Naša komunikácia nie je vôbec systematická a skôr ide o "oznamovanie služieb a podujatí".
Pokiaľ ide o fundraising, tak tam nemáme žiaden systém - iba na našom webe ozviac.sk máme možnosť podpory.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pomôže nám cielene oslovovať cieľové skupiny a verejnosť, nastaviť spôsob komunikácie, a to prienesie, že budeme jasnejší v našej vízii a poslaní. A zároveň očakávame, že nám to zvýši podporu zo strany podporovateľov, či už cez 2% alebo stálu podporu. Pri príležitosti 10. výročia to môže byť dobrý krok dopredu.

Finálny výstup projektu

Komunikačná stratégia, Fundraisingový plán

Očakávania od dobrovoľníka

Očakávame pomoc pri tvorbe stratégie na komunikáciu a na fundraising, zdieľanie skúseností z firemného sektora - čo pomôže, čoho sa vyvarovať, ako premýšľať, mentoringový prístup, znalosť v danej téme, motiváciu a trpezlivosť pre pomoc neskúseným, náročnosť voči nám, znalosť prostredia NGO je výhodou

Niečo zaujímavé o nás

Prinášame inovatívne prístupy v práci s mládežou - larp a escape room - aj do vzdelávania Organizujeme jedinečnú celoslovenskú konferenciu o inovatívnych prístupoch v práci s mládežou - YoDel (2018 a 2019) A mali by ste vedieť, že - Ešte to nevieme, ale chceme to, záleží nám na tom a učíme sa to - aby naše služby naozaj mali reálny dopad na mladých ľudí a pomáhali im stávať sa zrelými osobnosťami, nielen zručnosťami, ale aj charakterovo. Veď aj "kotlebovec" je zručný, ale charakterovo... Pomôžete nám?

Expertíza

 • Business Development a predaj
 • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Business Development a predaj

 • Rozbehnutie podnikania
 • Tvorba obchodných stratégií
 • Tvorba obchodných plánov spoločnosti
 • Vyhľadávanie a rozvíjanie nových obchodných príležitostí
 • Identifikovanie potenciálnych klientov na trhu a ich akvizícia

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

 • Tvorba marketingovej stratégie
 • Grafický dizajn
 • Marketingové texty
 • Ideamaking
 • Marketing na sociálnych sieťach
 • Online marketing
 • Tvorba fundraisingovej kampane
 • Tvorba marketingovej kampane
 • Mediálna komunikácia a PR