Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Greenpower Slovensko

Prihlásiť sa

Popis problému

Organizácia záverečného preteku - v máji prebehne finále projektu Greenpower, v ňom bude súťažiť 10 tímov (6 ZŠ, 3 SŠ+1VŠ), preteky by sa mali konať v dvoch kolách - jedno v centre Starého mesta BA a druhé kolo na pretekárskej dráhe Dlhá pri Trnave.

Potreby organizácie

Potrebujeme zabezpečiť projekt z finančného aj ľudskokapacitného hľadiska.
Najdôležitejšia úloha však bude kontakt s našimi partnermi a spriaznenými organizáciami a zabezpečiť "staff" na pretek (v podobe traťových komisárov, úderky na rozloženie a skladanie bariér a kuželov na dráhu a pod.).
Druhá dôležitá úloha bude komunikovať s firmou, ktorá nám robí transport detí zo škôl a s firmou ktorá zabezpečí zdravotný dozor na akcii.
Ďalší aspekt je komunikácia preteku do médií a na našej FB stránke, rozširovanie povedomia.
Posledný aspekt je samotná organizácia eventu a reagovanie na vyvstávajúce situácie počas preteku, riešenie logistiky, presunu ľudí, staranie sa o ich spokojnosť.

Popis súčasného stavu

V predchádzajúcom roku to išlo jednoducho - dvaja sme si rozložili úlohy a na samotnom preteku sme zčasti aj improvizovali, zohnali sme rodičov ako traťových komisárov a spolu sme to komunitne potiahli. Tento rok by sme to radi urobili profesionálnejšie.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Pomôže nám vyriešiť kapacitný tlak a zapojí do projektu ďalšieho človeka, ktorého ak by projekt oslovil, mohol by sa stať jeho dlhodobou súčasťou :)

Finálny výstup projektu

Úspešne dokončený projekt, spokojnosť detí, pedagógov aj rodičov a pripravený "blueprint" na nasledujúci rok, ktorý už bude profesionálnejší než ten, ktorý máme teraz.

Očakávania od dobrovoľníka

Angažovanosť a ochotu riešiť spoločne problémy. Nastavenie na rast a na hľadanie cesty ako sa veci dajú urobiť, optimizmus.

Niečo zaujímavé o nás

Robíme projekt, ktorý spája STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) skills a soft skills (komunikácia, riešenie problémov, schopnosť plánovať, spolupracovať v tíme, ...) ako nikto iný na Slovensku.
Riešenie ktoré prinášame posunulo vzdelávanie v Británii míľovými krokmi, na Slovensku potrebujeme zvýšiť povedomie o tomto riešení a pripraviť naše vzdelávanie na 21. storočie.
Sme pionieri v organizovaní pretekov elektrických áut na Slovensku. O to viac, že tie autá postavili sami žiaci :)

A hlavne, robíme to pre to, aby sme pomohli Slovensku a spoločnosti, ľuďom čo tu žijú (nezávisle od národnosti, etnicity, rodu, sociálneho zázemia, či čohokoľvek iného) byť lepšie pripravenými na budúcnosť.

Expertíza

  • Manažérske zručnosti
  • Marketing, komunikácia a event manažment

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Organizovanie a koordinácia eventov
  • Mediálna komunikácia a PR