Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Expert na ochranu osobných údajov

Prihlásiť sa

Popis problému

Repairably je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je certifikácia opraviteľných výrobkov. Že čo to je? Cítime sa ako súčasť komunity “cirkulárnej ekonomiky”. Chceme prispieť k riešeniu problému, ktorým je krátka životnosť výrobkov, pribúdajúci odpad a environmentálna záťaž pre ďalšie generácie (už aj pre tú našu). Veci by sa podľa nás mali používať dlhšie, a ak sa pokazia, mali by sa dať ľahko opraviť. Nuž, a v rámci našej core činnosti okrem iného spracúvame aj osobné údaje, ale nemáme to dostatočne pokryté z hľadiska regulatórnych požiadaviek.

Potreby organizácie

Náš tím je zložený z motivovaných a pracovitých ľudí, ale množstvo činností, ktoré každý z nás zastrešuje, akosi neubúda. Takmer všetky činnosti pokrývame interne na dobrovoľníckej báze, popri našich zamestnaniach. Od vzniku certifikácie sme sa venovali najmä vytvoreniu podmienok a prostredia pre správne fungovanie tohto procesu, a úspešne sme otestovali koncept na prvých pilotných výrobkoch. Súčasne si však uvedomujeme, že na niektoré oblasti sme trochu zanevreli a nevieme ich dostatočne dobre pokryť vlastnými silami. Našou potrebou je teda ošetriť ochranu osobných údajov v nadväznosti na GDPR – hej, prichádzame s touto témou trochu neskoro, ale snáď tu nájdeme o to viac odborníkov :)

Popis súčasného stavu

Proces certifikácie a s tým súvisiace úkony už teda máme nastavené a otestované na prvých výrobkoch. Máme postavený tím, ktorý pokrýva väčšinu bežných aktivity v rámci certifikácie, testovania, financií, či webu. Ochrane osobných údajov sme sa venovali len okrajovo, vieme o nedostatkoch, ale nemáme kapacitu v krátkej dobe to napraviť. A vieme, že by to takto nemalo byť. Oslovujeme potenciálnych partnerov, donorov, ale aj širšiu verejnosť prostredníctvom newslettrov. Na našom webe tiež zbierame „podporu“ / podpisy pod naše „Manifesto“, ktoré sumarizuje kľúčové body pre jednoduchú a dostupnú opraviteľnosť. Bude toho asi aj viac.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

V skúsenom a ochotnom odborníkovi / odborníčke na ochranu osobných údajov a GDPR vidíme svetlo na konci tunela. Získali by sme pomoc niekoho, kto nám zanalyzuje aktuálny stav, nájde nedostatky a priestor pre zlepšenie, navrhne riešenia a pomôže ich implementovať do praxe. Čiže zistíme, kde máme medzery, a zároveň nám ich dobrovoľník/dobrovoľníčka zapracuje do reality. A my budeme môcť lepšie spávať :)

Finálny výstup projektu

Výstupom projektu by mala byť príprava dokumentov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov v Repairably - či už ide o „mapu“ osobných údajov, príslušné wordingy na web, do zmlúv alebo do emailov, ako aj odporúčania pre lepšiu prax. Keďže sme malý tím a všetko so všetkým súvisí, pridanú hodnotu vidíme aj v účasti dobrovoľníka na príprave a konzultácii iných strategických projektov organizácie, a v prípade záujmu aj dlhodobejšie na ďalších aktivitách.

Očakávania od dobrovoľníka

Hľadáme právnika alebo právničku so skúsenosťami v oblasti ochrany osobných údajov a s implementáciou požiadaviek GDPR do praxe. Samozrejme, vhod prídu aj znalosti a prehľad z ďalších oblastí práva. Oceníme analytické myslenie, schopnosť jednoducho ale presne komunikovať aj zložité témy (písomne aj ústne), dobrú znalosť slovenského a anglického jazyka (vrátane právnej terminológie). Dobrovoľník/dobrovoľníčka by mali mať tvorivý a proaktívny prístup. Určite bude spolupracovať s ďalšími partnermi v tíme, najmä ohľadom marketingu, fundraisingu, projektov a administratívy. Komunikáciu s dobrovoľníkom / dobrovoľníčkou bude mať na starosti člen tímu, ktorý má právne vzdelanie a teda pomôže k jednoduchšej implementácii projektu. Predchádzajúca skúsenosť s neziskovým sektorom je plus, ale nie nevyhnutná. Privítame pozitívny vzťah k životnému prostrediu a cirkulárnej ekonomike, chuť pochopiť ako funguje Repairably a prečo je opraviteľnosť dôležitá. Veľká časť práce sa dá robiť na diaľku, časovo flexibilne, ale osobné stretnutia veci určite urýchlia. Naša predstava je, že dobrovoľník sa bude spočiatku zapájať o čosi intenzívnejšie, keďže ide skôr o krátkodobé / jednorázové zadanie. Ale radi v ňom uvidíme aj dlhodobého spolupracovníka, partnera, kamaráta.

Niečo zaujímavé o nás

Repairably je jedinečná myšlienka, ktorá sa stretáva s rastúcim záujmom výrobcov, spotrebiteľov a dizajnérov. Veríme že pri správnom nastavení dosiahneme náš cieľ, a to, aby sa Repairably stalo štandardom pre opraviteľné výrobky, a aby takých výrobkov bolo stále viac. To je dobré nielen pre spotrebiteľa, ale aj pre životné prostredie. Tak čo, ideš do toho s nami?

Expertíza

  • Právo

Špecializácia z Právo

  • Právna legislatíva v oblasti neziskových organizácií
  • Vyhotovenie právnych stanovísk a rôznych typov právnych dokumentov
  • Právna legislatíva v oblasti korporátneho práva
  • Ochrana osobných údajov