Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Eko KoloVrátok

Prihlásiť sa

Popis problému

Rady by sme potrebovali experta, ktorý by nám pomohol s marketingom a sociálnymi sieťami, t. j. Facebookom a Instagramom.

Potreby organizácie

Pomoc a návrhy pri vytváraní príspevkov na sociálnych sieťach (FB a Instagram), návrhy pri realizácii marketingu

Popis súčasného stavu

Nakoľko náš projekt je jedinečný a prvotný na Slovensku, ide o prenájom detského oblečenia, prioritou je dostať sa do povedomia čo najširšiemu okruhu ľudí. Momentálne si príspevky píšeme samy, ale máme pocit, že to nie je dostatočné a zaujímavé pre ľudí. Nevieme to správne uchopiť.

Ako nové riešenie pomôže organizácií

Zlepšenie komunikácie, nové návrhy, prípadne zlepšenia v súvislosti s našim projektom.

Finálny výstup projektu

Dostať sa do povedomia čo najširšiemu okruhu ľudí, spojiť ich s našou službou, byť zaujímavý

Očakávania od dobrovoľníka

Pomoc pri tvorbe príspevkov, návrhy na zlepšenie marketingu...

Niečo zaujímavé o nás

Model prenájmu detského oblečenia je novinka na Slovensku. Vieme, že ako krajina sme síce konzervatívnejší, ale vieme, že rodiny už čoraz viac hľadajú ekologickejší a udržateľnejší spôsob obliekania, hovoria stop rýchlej móde a opäť sa prikláňajú k opätovnému prinavráteniu tradícií. A aj práve preto vznikol Eko KoloVrátok. Priniesť ľuďom unikátne oblečenie tej najvyššej kvality bez toho, aby museli oblečenie neustále kupovať.
Našou prioritou je zabezpečenie úplne 100 % nositeľného stavu, preto každý kúsok oblečenia z balíčka sa bude dať zapožičať maximálne 5-krát. V takomto prípade bude vyradený a nahradený novým kúskom. Vieme totiž, že iba vtedy, ak budeme ponúkať kvalitný produkt, sa môže Eko KoloVrátok točiť naďalej dokola. A o tom chceme presvedčiť tých, ktorí ešte majú k takémuto typu služby nedôveru a pociťujú obavy.

Expertíza

  • Marketing, komunikácia a event manažment
  • Inovácie a stratégie

Špecializácia z Marketing, komunikácia a event manažment

  • Tvorba marketingovej stratégie
  • Grafický dizajn
  • Marketing na sociálnych sieťach
  • Online marketing

Špecializácia z Inovácie a stratégie

  • Inovovanie a optimalizácia procesov v spoločnosti
  • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti
  • Strategické plánovanie nákladov a výnosov