Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Získajte posilu navyše

z Programu expertného dobrovoľníctva

Hľadáme dobrovoľníka

Posuňte vašu organizáciu ďalej vďaka expertnému dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke.

Ste neziskovka, sociálny podnik alebo inovatívny startup? V Programe expertného dobrovoľníctva máte šancu získať mozog navyše, ktorý vám pomôže fungovať ešte oveľa efektívnejšie. Prihláste sa na náš portál a nájdite experta, ktorý má záujem venovať svoj čas, expertízu a skúsenosti na pomoc dobrej veci.

Prihlás sa na portál

Ako to funguje?

Aby bola vaša spolupráca s expertným dobrovoľníkom dobrou skúsenosťou pre obe strany, je dôležité, aby ste boli na príchod dobrovoľníka pripravení.

LEAF preto hľadá partnerov, ktorí spĺňajú toto:

 • Jasne zadefinované poslanie, s ktorým sú stotožnení, a zdieľajú ho všetci členovia.
 • Silná vízia a plán aktivít, ako ju naplniť.
 • Poskytuje prínos a kvalitné služby pre spoločnosť, svojich beneficientov alebo klientov.
 • Schopnosť strategicky zapájať dobrovoľníkov,
 • Kapacita venovať sa dobrovoľníkom a spolupracovať na projekte niekoľko hodín do týždňa. Dôležité je určiť osobu, ktorá bude koordinovať spoluprácu s dobrovoľníkom.

Na portáli môžete vytvoriť profil svojej organizácie. Portál vám umožní zverejniť dobrovoľnícky projekt a profil experta, ktorého hľadáte. 

 • Poznajte a definujte svoje potreby.
  • Zvážte dôkladne svoje organizačné priority a identifikujte tie, ktorých riešenie je v možnostiach expertného dobrovoľníctva
 • Získajte expertízu, ktorú potrebujete.
  • Keď špecifikujete svoje potreby, skúste definovať typ expertízy a projektu, ktorý by čo najlepšie naplnil vaše očakávania.
 • Buďte realistickí, pokiaľ ide o kľúčové termíny dobrovoľníckeho projektu. Dobrovoľnícke projekty by nemali byť určené na riešenie urgentných potrieb.

Potrebujete pomôcť s definíciou vašich potrieb a projektu? Napíšte nám na dobrovolnici@leaf.sk!

Sledujte portál, ktorý vám automaticky vygeneruje najlepšie zhody vašich požiadaviek s profilom zaregistrovaných dobrovoľníkov. Prečítajte si profily navrhnutých expertov.

Vyberte dobrovoľníka, ktorý najviac vyhovuje vašim predstavám.

Timea Hóková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Timea Hóková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Veľmi radi sme prostredníctvom programu expertného dobrovoľníctva u nás privítali dobrovoľníčku Mirku, ktorá nám pomáhala s upratovaním nášho organizačného (ne)poriadku. Získali sme nový pohľad na nastavenie nášho personálneho riadenia a rástli sme aj vo viacerých ďalších témach, akou je napríklad aj vedenie výberových konaní. Program je určite skvelou príležitosťou pre každú neziskovú organizáciu, ktorá sa chce posúvať ďalej.
Petra Kotuliaková, Aj ty v IT
Petra Kotuliaková, Aj ty v IT
Keď sa stretnú správni ľudia, je to pre organizáciu veľkým prínosom. Naozaj. Teším sa, že sme natrafili na našu dobrovoľníčku Bašku. Okrem našej kampane vieme diskutovať o kopci vecí a všetky nás posúvajú ďalej. Pre organizáciu je však dôležité vedieť presne (alebo aspoň približne :)) čo od spolupráce očakáva a aký má byť výsledok. Aby túto potrebu vedela pretlmočiť aj dobrovoľníkovi. Každej organizácii prajem nájsť toho správneho človeka na pomoc pri riešení ich problémov.
Andrej Schulcz, Slovenská debatná asociácia
Andrej Schulcz, Slovenská debatná asociácia
“Cez Program expertného dobrovoľníctva sme sa dostali k ľuďom mimo nášho bežného prostredia, ktorí nám pomohli viesť vnútorné diskusie o strategickom smerovaní, poskytli perspektívu zvonka a pripomenuli, z čoho všetkého sa môžeme v organizácii tešiť.”
Jozef Kákoš , Depaul Slovensko
Jozef Kákoš , Depaul Slovensko
„Program expertného dobrovoľníctva je pre nás naozaj skvelý program. Rozhodne v ňom plánujeme pokračovať aj do budúcna, keďže spája oblasti nezikoviek a biznisu, ktoré sú často krát veľmi odlišné no navzájom si dokážu pomôcť a čo to, sa od seba naučiť. Pre nás je návrh stránky drahá a komplikovaná záležitosť. Vďaka Ivetke je to super projekt, ktorý má záruku uspechu.“
Zuzana Zaťovič, StartLab
Zuzana Zaťovič, StartLab
Pre mňa osobne bola skúsenosť spolupráce s dobrovoľníčkou Luckou nie len veľmi príjemná a prínosná v zmysle výstupov, ktoré sme spolu pripravili, ale najmä pre jej pracovnú skúsenosť z prostredia, v ktorom sú kladené vysoké nároky na efektivitu. Myslím, že je veľmi prínosné spájať ľudí z neziskoviek s ľuďmi z veľkých korporácií, čo sú v mnohom výrazne odlišné svety, ktoré sa ale vzájomne vedia výrazne obohatiť.
Zuzana Grochalová, Transparency International Slovensko
Zuzana Grochalová, Transparency International Slovensko
Naši expertní dobrovoľníci a dobrovoľníčky dokážu posúdiť, čo našej organizácii chýba a môže pomôcť. Častokrát ide o návrhy, ktoré by nám ani nenapadli a ich riešenia pre nás predstavujú možnosti, ako posunúť o úroveň ďalej naše výstupy, vnútornú komunikáciu, ale aj bezpečnosť dát a vzťahy v tíme. Poskytli nám konzultácie a poradenstvo na mieru, pričom intuitívne pochopili naše potreby.

Často kladené otázky

Ktoré organizácie sa môžu prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete, ak ste nezisková organizácia, sociálny podnik alebo startup. Organizácie sú vyberané s dôrazom na:

 • prínos a kvalitu poskytovaných služieb pre spoločnosť,
 • transparentnosť,
 • stabilný tím a kapacitu venovať sa dobrovoľníkom.
Ako sa prihlásiť?

Zaregistrujte sa na našom portáli a vytvorte profil vašej organizácie. Počkajte na autorizačný mail, po ktorom môžete zadefinovať konkrétny projekt a požiadavky na dobrovoľníka.

Je prihlasovanie na portál spoplatnené?

Nie, prístup na portál je pre organizácie bezplatný.

Ako mám zistiť, akého dobrovoľníka potrebuje moja organizácia?

V prvom rade spoznajte a zadefinujte potreby svojej organizácie. Pomôcť vám môže zodpovedanie si týchto otázok:

 • Aké sú ciele stanovené vo vašom strategickom alebo viacročnom pláne? Ako vám môže expertný dobrovoľník pomôcť dosiahnuť tieto ciele?
 • Aké projekty očakávate v najbližších mesiacoch? Ako vám môže expertný dobrovoľník pomôcť uspokojiť tieto potreby?
Ako mám napísať projekt?

Aby ste našli toho správneho dobrovoľníka, musíte najskôr zadefinovať projekt. Na portáli vyplňte:

 • Oblasť, v ktorej potrebujete expertnú pomoc.
 • Názov projektu.
 • Popis vašej potreby.
 • Popis súčasného stavu a aké riešenie používate teraz.
 • Ako vám nové riešenie pomôže?
 • Čo má byť finálny výstup projektu? Aký je váš želaný finálny stav?
 • Čo očakávate od dobrovoľníka?
 • Kedy je pre vás ideálny začiatok projektu?
 • V čom ste jedinečný? Čo by ste chceli dať o sebe dobrovoľníkovi vedieť?
 • Aký typ dobrovoľníka potrebujete? Na portáli vyberiete zo zadefinovaných možností.
Koľko projektov môžem vytvoriť na portáli?

Organizácia môže mať naraz uverejnené maximálne 3 projekty. Majte na mysli, že každý projekt si vyžaduje časovú kapacitu na jeho koordináciu.

Koľko času je potrebné si vyčleniť na prácu s dobrovoľníkom?

Dôležité je určiť osobu, ktorá bude koordinovať spoluprácu s dobrovoľníkom. Na spoluprácu s ním je potrebné vyčleniť si niekoľko hodín do týždňa.

Podľa čoho mi bude priradený dobrovoľník?

Na základe vami vyplnených údajov vám portál automaticky navrhne dobrovoľníkov s vhodnými profilmi. Z nich môžete označiť tých, ktorých chcete osobne stretnúť.

Čo ďalej, keď nájdem na portáli vhodného dobrovoľníka?

Tak ako vy, aj dobrovoľník označí organizácie, s ktorými sa chce stretnúť. Ak obe strany prejavia záujem stretnúť sa, získate kontaktné údaje na dohodnutie stretnutia. Po osobnom stretnutí sa rozhodnete, či spoluprácu rozbehnete.

Aká je rola LEAFu v celom procese?

LEAF poskytuje priestor, kde sa môžu dobrovoľníci a organizácie spojiť. Zároveň pri každom projekte budete mať k dispozícii kontaktnú osobu z LEAF-u, ktorá bude dohliadať na priebeh projektu, získavať priebežne spätnú väzbu, a na ktorú sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov.

Organizácie zapojené do programu