Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Nezabúdajte na neziskovky – 3 spôsoby ako pomôcť v ťažkých časoch

Aj keď sa v mnohých ohľadoch zdá, že život sa na chvíľu zastavil, niektoré veci bežia ďalej. Stále máte možnosť využiť dôležitý mechanizmus pomoci tretiemu sektoru – daňová asignácia.

 

1) Nezabudnite na 2%

V tomto čase je viac ako kedykoľvek predtým dôležité nezabudnúť poukázať 2 %,  prípadne 3 % dane.

Výpadok príjmov, odložené daňové priznania a neisté opatrenia štátu môžu ohroziť viaceré neziskové organizácie. Teraz sa možno viac ako kedykoľvek predtým spoliehajú na daňovú asignáciu, ktorá im pomôže zabezpečiť aspoň základné aktivity. Nezabudnite na nich!

Pokiaľ sa chystáte podávať daňové priznanie v riadnom termíne, alebo ho podáva váš zamestnávateľ, pravidlá ostávajú nezmenené. Ak chcete v tomto roku asignovať prvýkrát, tu je jednoduchý návod ako na to:

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne do 31. 3. 2020, vpisujú prijímateľa priamo do daňového priznania. Potrebujete k tomu vedieť IČO, právnu formu, názov a adresu organizácie. 

Odporúčame, overiť si, či je organizácia zapísaná v zozname príjemcov 2 % napríklad na notar.sk alebo rozhodni.sk.

 

Zamestnanci, ktorým daňové priznanie spracúva zamestnávateľ, predkladajú Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Od zamestnávateľa by ste mali obdržať (ak ste o to požiadali) Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si vypočítate výšku 2 – 3 % a vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Niektoré organizácie majú už Vyhlásenie predpripravené so svojimi údajmi, stačí, ak tam potom doplníte vaše. Väčšinou sa dá stiahnuť z ich webstránky.

Dobrovoľníci pozor, ak ste v roku 2019 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3 % daní vybranej neziskovke. K daňovému priznaniu alebo vyhláseniu musíte potom priložiť aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Ak ho ešte nemáte, vypýtajte si ho od organizácie, s ktorou ste spolupracovali.

 

Celý postup, ako venovať 2 – 3 %, nájdete napríklad na financnasprava.sk alebo rozhodni.sk

 

 

 2) Darujte svoje know how

Ostali ste v karanténe? Netrávte dni refreshovaním informácií o koronavíruse a treťou sériou už štvrtého seriálu tento týždeň. Zoberte rozum do hrsti a poskytnite svoje vedomosti tam, kde ich potrebujú. Na stránke https://dobrovolnici.leaf.sk/dobrovolnici/ nájdete množstvo príležitostí, kde sa môžete zapojiť na diaľku.

 

3) Pomôžte tu a teraz

Na Slovensku vzniklo viacero iniciatív, ktoré sa snažia riešiť aktuálnu situáciu. Môžete za zapojiť napríklad do niektorej z nasledovných a pomôcť, či už finančne alebo aj ako dobrovoľník. Každá pomocná ruka sa počíta.