Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Expertné dobrovoľníctvo ako únik od rutiny

StartLab je slovenská crowdfundingová platforma pre verejnoprospešné projekty, prevádzkovaná Nadáciou centra pre filantropiu. Minulý rok sa táto organizácia prihlásia do Programu expertného dobrovoľníctva, prostredníctvom ktorého hľadala pomoc experta na tvorbu a definovanie značky. A podarilo sa jej to. Spoznali dobrovoľníčku Luciu Lunákovú a rozbehli spoluprácu.

O priebehu spolupráce a o prínose pre obe strany nám porozprávali:

  • Zuzana Zaťovič zo StartLabu, ako koordinátorka dobrovoľníckeho projektu a
  • Lucia Lunáková, brand manažérka, ktorá si vyskúšala rolu dobrovoľníčky.

Nastavenie dobrovoľníckej spolupráce potrebuje čas. Stalo to aj v tomto prípade, kedy sa od pôvodného zadania projektu museli vrátiť o krok späť. 

Zo začiatku sme sa na oboch stranách „rozkukávali“. Postupne, prostredníctvom rozhovorov sme sa dopracovali ku všetkému, čo bolo potrebné,” opisuje prvé stretnutia dobrovoľníčka Lucia.

Nakoniec sa im podarilo zladiť sa a nastaviť efektívnu spoluprácu. Dali spolu dokopy krátky manuál značky, nastavili stratégiu, spísali brief na redizajn a venovali sa obchodným témam.

Zuzka opisuje v čom vidí najväčšiu pomoc od Lucky pre ich organizáciu: “Vďaka Luckiným pracovným skúsenostiam a schopnosti aplikovať ich pre potreby nášho projektu, nám spolupráca najviac pomohla v nastavení si teoretických východísk pre strategické smerovanie platformy StartLab. Po tom, ako sme sa od pôvodného zadania museli vrátiť o krok späť, sme sa dostali k samotnému definovanie značky, čo bol nevyhnutný podklad pre plánovaný redizajn platformy Startlab.”

Zuzana Zaťovič, koordinátorka dobrovoľníckeho projektu

Samotný pohľad externého človeka, ktorý nie je súčasťou organizácie, je častokrát veľmi prospešný

“Spolupráca s Luckou bola pre náš ďalší rozvoj veľmi prínosná, a to najmä pre jej schopnosť počúvať, reflektovať dodané vstupy a najmä klásť dobré otázky, ktoré nám pomohli nie len sa dopracovať  k výsledku, ale pozrieť sa aj na iné, nemenej dôležité oblasti, ktorým sme dovtedy nevenovali dostatok pozornosti,” hodnotí Zuzka prínos Lucie pre StartLab.

Pridaná hodnota šikovného dobrovoľníka je pre organizáciu jasná. Nie je to však len jednostranne výhodná spolupráca. Pre človeka z korporácie môže byť práca na projekte v neziskovej organizácií príležitosť vyskúšať si niečo nové a rozvíjať svoje zručnosti.

Čo si zo spolupráce odnáša Lucia?

 „Stretnutia so Zuzkou boli veľmi príjemné a taktiež bolo príjemné pomôcť a zároveň získať nové znalosti z úplne inej oblasti. Získala som nový pohľad na moju prácu, dozvedela sa veľa o tom, ako funguje neziskový sektor a crowdfunding, rovnako veľa o jednotlivých projektoch. Práca na tomto projekte ma bavila, bol to taký únik od rutinných projektov v FMCG sektore.”

Po svojej dobrovoľníckej skúsenosti Lucia odporúča zapojiť za aj ostatným mladým profesionálom:

Tá trocha vášho času, ktorý do toho investujete, vie byť veľkým prínosom pre druhú stranu a vám poskytne nadhľad a vybočenie z rutiny.”

 Na záver Zuzka zhŕňa myšlienku prepájania dobrovoľníkov pracujúcich v korporáciách a neziskových organizáciách:

“Pre mňa osobne bola skúsenosť spolupráce s Luckou veľmi nie len príjemná a prínosná v zmysle výstupov, ktoré sme spolu pripravili, ale najmä pre jej pracovnú skúsenosť z prostredia, v ktorom sú kladené vysoké nároky na efektivitu. Myslím, že je veľmi prínosné spájať ľudí z neziskoviek s ľuďmi z veľkých korporácií, čo sú v mnohom výrazne odlišné svety, ktoré sa ale vzájomne vedia výrazne obohatiť.”

Inšpiroval vás príbeh StartLabu a dobrovoľníčky Lucie? Viac o programe expertného dobrovoľníctva sa dozviete tu:  https://www.leaf.sk/dobrovolnici/