Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Ako sme experimentovali s expertnými dobrovoľníkmi

V LEAFe po počiatočnom šoku, ktorý zasiahol nás všetkých, dokázali veľmi promptne a efektívne reagovať na výzvy, ktoré koronakríza priniesla a spustili postupne niekoľko nových aktivít v online priestore, ktoré na jednej strane nahradili doterajšie projekty, ale zároveň priniesli aj úplne nový vietor a spojili jednotlivé programy a ich aktérov. Zrodili sa LEAF webináre, ktoré by však neboli možné bez pomoci dobrovoľníčok a dobrovoľníkov.

„Na začiatku pandémie sa nám ozvala šikovná astrobiologička Miška Musilová, že by chcela nejako pomôcť. Prvý webinár sme urobili práve s ňou a bola to pozitívna reakcia a emócia ľudí, ktorá nám dodala odvahu osloviť ďalších zaujímavých spíkrov a rozbehnúť webináre,” priznáva Juraj Šott, ktorý sa spontánne stal koordinátorom webinárov pre študentov.

O motivácii s Davidom Kálmánom

I keď sú webináre určené pre všetkých, ktorých daná téma alebo školiteľ osloví, cieľovou skupinou boli predovšetkým 13-19 roční študenti. Paralelne však bežali webináre aj pre učiteľov a riaditeľov škôl a vznikla tak obsažná online knižnica, ktorá pokrýva rôzne témy zo sveta vzdelávania. Výnimočné bolo aj to, že do prípravy webinárov sa zapojili viaceré tímy LEAFu, ktoré pracujú so stredoškolákmi, mentorujú učiteľov, pracujú s expertnými dobrovoľníkmi, ale pridali sa aj kolegovia z IT, HR, či manažmentu.

Samostatnú kapitolu tvorili príspevky študentov LEAF Academy, ktorí porozprávali o učení sa na diaľku a taktiež o svojich vlastných biznis projektoch, ktoré vytvárajú na hodinách Podnikavého líderstva.

„Bola to taká spontánno-premyslená reakcia na neočakávanú situáciu, ktorá nás postihla všetkých,” hovorí Juraj. „V prvom kole sme začali punkovo, teda ktokoľvek, kto nám v tíme napadol ako spíker, ktorý by mohol osloviť násťročných, bol vhodným kandidátom.” Napríklad Aleš Bednařík rozprával študentom o téme šťastia v živote a Tomáš Kriššák o  dezinformáciách a hoaxoch.

Ďalším krokom bol mini prieskum tém, ktoré by študentov zaujímali a následné hľadanie odborníkov v širšej LEAF komunite. Webinára sa zúčastnila aj docentka genetiky Andrea Ševčovičová či redaktor Denníka N Vladimír Šnídl. No a v nemalej miere prispeli práve účastníci Programu expertného dobrovoľníctva. David Kálman pokryl tému motivácie, Ivana Dietrich porozprávala o stratégii značky a Petra Ševečková zas o práci grafickej dizajnérky a tiež o možnostiach práce na voľnej nohe zo zahraničia.

O grafike s Petrou Ševečkovou

„Aj napriek náročnej situácii poznačenej pandémiou nám všetci veľmi ochotne pomohli, za čo im patrí veľká vďaka,” s potešením vraví Juraj. Všetci spíkri sa do aktivity zapojili bez nároku na odmenu a dokonca veľmi proaktívne vymýšľali ako urobiť webináre čo najinteraktívnejšie pre mladých ľudí. 

Barbora Petrášová z PEDu ho dopĺňa: „S kolegyňami, ktoré pracujú s učiteľmi a študentmi sme sa snažili vybrať témy, ktoré by študentom dali praktické rady, prípadne ukázali ako fungujú jednotlivé profesie v reálnom živote. Veľmi nás potešilo aj to, že nikto z oslovených ľudí neodmietol pomoc, hoci všetci sú veľmi zaneprázdnení. Každý z nich predtým pomáhal na niektorom z dobrovoľníckych projektov.” Keďže do Programu expertného dobrovoľníctva sa doteraz zapojili už stovky mladých profesionálov, núdzu o zaujímavých ľudí, ktorí by priniesli obsah pre študentov nemali. Náročnejšie bolo zladiť sa časovo a technicky.

A čo na túto novú skúsenosť hovoria samotní spíkri?

Ivana Dietrich priznáva, že prezentáciu mala pripravenú zo semináru pre profesionálov, ktorí sa chcu vzdelávať v oblasti marketingu. Keďže je práve na materskej dovolenke, podarilo sa jej vyčleniť si čas a neoľutovala to. „Bola pre mňa nová skúsenosť prednášať online bez priamej spätnej väzby publika a o to väčší rešpekt mám voči všetkým trénerom a učiteľom, ktorí sa v tejto dobe museli vedieť rýchlo prispôsobiť.”O stratégii značky s Ivanou Dietrich

Petra Ševečková sa do programu zapája, pretože má pocit, že chce niečo dávať naspäť spoločnosti, šíriť osvetu a vzdelávať. Prezentácia na diaľku bola aj pre ňu nová skúsenosť: „Na konci bol mega pocit, ktorý ma najviac prekvapil hlavne preto, že som nikoho nevidela a aj tak sa dostavil. Aké to musí byť naživo!”

Webináre budú určite pokračovať a už sa začínajú plánovať aktivity aj po letných prázdninách. Všetky webináre a iné kurzy či príležitosti nájdete na platforme Growni.