ULITA – Zabezpečenie voľnočasových aktivít

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Viac info na:                                      www.ulita.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme trpezlivého dobrovoľníka/dobrovoľníčku pre personálne zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti z cieľovej skupiny prevažne vo veku od 10 do 13 rokov v komunitnom centre Kopčany.

Popis zadania:

Našou snahou je v rámci voľnočasových aktivít zabezpečiť bezpečný priestor, v ktorom môžu deti od 10 do 13 rokov tráviť svoj voľný čas. Počas stretnutí skupín sa deti a mladí ľudia môžu rozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú či trápia, zahrať sa spoločenské hry, pracovať na počítačoch alebo surfovať po internete, ale aj len tak spolu byť a relaxovať. Vytvorením zmysluplných voľnočasových aktivít sa snažíme zabezpečiť bezpečný priestor pre deti aj vonku na sídlisku. Deti sa tak môžu bezpečne hrať a neprepadajú nude, ktorá môže deti na ulici viesť k ohrozujúcim situáciám.

Lokalita:                                         Bratislava, Komunitné centrum Kopčany – Petržalka.

Časový rámec:

január–december 2017, 1 poobedie od 16:30 do 19:30 – 3 hodiny týždenne, + raz mesačne 1,5 hod. supervízia.

Očakávané výstupy:

 • zabezpečenie pravidelného chodu voľnočasových aktivít pre deti (1krát týždenne – v utorok od 17.00-19.00 klub pre 10-13 ročných, alebo v stredu od 17.00-19.00 vonku na sídlisku (pre všetky vekové kategórie),
 • pravidelná účasť na voľnočasových aktivite pre deti (4 krát mesačne),
 • pravidelná účasť na supervízií ( raz za mesiac),
 • tímová spolupráca pri vedení aktivity a prinášanie nových nápadov na voľnočasové aktivity pre deti.

Profil dobrovoľníka:

 • zodpovednosť,
 • trpezlivosť a empatia, pozitívny vzťah k deťom,
 • kreativita, tvorivosť a hravosť,
 • otvorenosť a rešpekt k jedinečnosti,
 • ochota odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti deťom a mladým, ktorí to potrebujú,
 • silná motivácia pomôcť dobrej veci a niečo sa naučiť,
 • schopnosť flexibilne reagovať na nové situácie.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • rozvoj komunikačných zručností a empatie, motivačných zručností,
 • odborná podpora od skúsených pracovníkov s deťmi a pravidelná supervízia,
 • možnosť nadobudnutia nového pohľadu na veci (vďaka možnosti byť súčasťou tímu komunitného centra Kopčany, ktorý má dlhodobý záujem pomáhať),
 • skúsenosť so spoluprácou so zahraničným dobrovoľníkom,
 • možnosť spoznať viac seba a svoje schopnosti,
 • nové zážitky s deťmi, ktoré budú pre ne veľa znamenať, a časom sa premenia na pekné spomienky s dobrovoľníkom.

Kontaktné osoby:
Veronika Gajarská, (ULITA- garantka); veronika.gajarska@ulita.sk
Lucia Rechtorovičová(LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa