ULITA – Doučovanie anglického jazyka 

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Viac info na:                                      www.ulita.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme trpezlivého dobrovoľníka/dobrovoľníčku pre doučovanie anglického jazyka pre deti v komunitnom centre Kopčany.

Popis zadania:

Našou snahou je v rámci vzdelávacích aktivít zabezpečiť priestor aj na jazykovú prípravu (angličtinu), ktorá je dnes veľmi dôležitá, avšak v komunite našich klientov pomerne problémová (často z nej deti prepadajú). Taktiež by sme radi podporili lektorskou pomocou jednu klientku, ktorá sa odhodlala dokončiť si maturitu, ale práve angličtina jej ako  maturitný predmet robí problém, lebo sa ju nikdy predtým neučila – takže musí dobehnúť ostatných a ide od základov.

Lokalita:                                           Bratislava, Komunitné centrum Kopčany – Petržalka.

Časový rámec:

január – december 2017, 2 hodiny za týždeň, v stredu od 15:30 do 17:30 + supervízia min. raz za 3 mesiace (1,5hod.)

Očakávané výstupy:

 • zabezpečenie pravidelného chodu angličtiny pre deti (1krát týždenne – v stredu od 16.00-17.00),
 • vďaka rozšíreniu dobrovoľníckeho tímu vytvorenie priestoru pre individuálne doučovanie pre maturujúcu klientku,
 • pravidelná účasť na vzdelávacej aktivite pre deti (4 krát mesačne),
 • pravidelná účasť na supervízií (min. raz za 3 mesiace),
 • tímová spolupráca pri vedení aktivity.

Profil dobrovoľníka:

 • anglický jazyk na úrovni minimálne B2,
 • trpezlivosť, empatia, pozitívny vzťah k deťom,
 • kreativita, otvorenosť a rešpekt k jedinečnosti,
 • ochota odovzdávať svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti deťom a mladým, ktorý to potrebujú,
 • silná motivácia pomôcť dobrej veci a niečo sa naučiť,
 • zodpovednosť.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • rozvoj empatie a motivačných zručností,
 • odborná podpora od skúsených pracovníkov s deťmi a pravidelná supervízia,
 • vzdelávanie v oblastiach súvisiacich s aktivitou „ŠKOLSKÁ PRÍPRAVA“ pre deti a mládež,
 • nadobudnutie nového pohľadu na veci (vďaka možnosti byť súčasťou tímu komunitného centra Kopčany, ktorý má dlhodobý záujem pomáhať)
 • skúsenosť so spoluprácou so zahraničným dobrovoľníkom

Kontaktné osoby:
Veronika Gajarská, (ULITA- garantka); veronika.gajarska@ulita.sk
Lucia Rechtorovičová(LEAF – patrónka);lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa