Strom života – Programátor

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 35-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. Žiadna iná mimovládna organizácia nemá za sebou toľko úspešných projektov zameraných na ochranu kultúrnych a technických pamiatok, ktoré sú pre náš národ významných zdrojom inšpirácie a hrdosti. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

Viac info na:                                      www.stromzivota.sk

Dobrovoľnícka výzva:                           

Vytvoriť funkčný a bezpečný systém správy členov a zákazníkov Stromu života s jednoduchým priraďovaním oprávnení a jednotnými údajmi vo všetkých používaných doménach.

Popis zadania:

K našim programom pristupujú členovia cez rôzne domény a subdomény. Celkovo ide o databázu približne 7000 osôb. Každá osoba zastáva určitú rolu a podľa toho sú jej priradené oprávnenia. Databáza členov sa nachádza v MySQL databáze, pričom naše domény bežia na wordpresse. Nakoľko sa za posledné roky naša členská základňa značne znásobila, je pre nás extrémne náročné udržiavať prístupy k jednotlivým doménam. V súčasnosti z databázy exportujeme údaje do jednotlivých domén wordpressu, pričom členovia vykonávajú úpravy svojich údajov cez webové rozhranie priamo v SQL databáze a ich zmeny musíme ručne upravovať v jednotlivých doménach (častokrát viacnásobne, pokiaľ má člen prístup do viacero domén). V súčasnosti máme problém aj s tým, že pokiaľ sa osoba registrovala vo webshope a až následne sa chcela stať členom, jej registrácia bez nášho zásahu neprebehne (zákazníci webshopu sa neukladajú do SQL databázy ale sú len ako používatelia vo wordpresse, následne teda registrácia neprebehne kvôli duplicite emailu). Výzvou pre dobrovoľníka by bolo navrhnúť a naprogramovať nový systém správy členskej základne a zákazníkov webshopu a jeho napojenia na jednotlivé webové domény (používateľov wordpresu). Existujúce domény: stromzivota.sk (hlavná registrácia nových členov), sombio.sk (pre školopovinné deti – terénny monitoring), casopisstrom.sk (pre školopovinné deti – písanie článkov), zemepan.sk (mládež – písanie článkov), stromaci.sk (mládež – mapovanie CHKO a NP), obchod.stromzivota.sk (webshop s biodrogériou).

Lokalita:                               Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:

január – júl 2017 , priemerne 2 – 4 hodiny týždenne, cieľom je aby nový spôsob správy členov a zákazníkov bol spustený pred začiatkom školského roka 2017/2018.

Očakávané výstupy:

  • plugin wordpressu alebo iné webové rozhranie, v ktorom dokáže pracovník Stromu života spravovať členov a zákazníkov bez nutnosti fyzického vstupu do MySQL databázy,
  • pod spravovaním rozumieme: pridať nového účastníka (člena alebo zákazníka), editovať účastníka (jeho údaje bez nutnosti poznania jeho prihlasovacieho hesla), editovať oprávnenia účastníka (pridávať mu nové roly), editovať zaradenie účastníka v štruktúre (meniť jeho príslušnosť ku Klubu), zmazať účastníka, deaktivovať účastníka (pokiaľ nezaplatí členský poplatok, má prístup zablokovaný, avšak konto ešte nie je zmazané).

Profil dobrovoľníka:

  • náš súčasný systém správy členov bol budovaný postupne (začiatok pred cca 7 rokmi) a postupne, ako sa rozširovala naša ponuka, sa k nemu prilepovali rôzne doplnky, preto analytické myslenie, znalosť wordpressu, MySQL a php považujeme za absolútnu nevyhnutnosť,
  • v našej organizácii nepracuje žiaden vyštudovaný IT pracovník, ktorý by vedel výstupy dobrovoľníka priebežne kontrolovať, preto ako druhú kľúčovú oblasť považujeme schopnosť klásť otázky – nielen vyžadovať od nás podklady a uspokojiť sa s nimi.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • okrem samotného faktu, že sa dobrovoľník zdokonalí v oblasti procesného manažmentu a správy databáz, veľmi detailne pochopí, ako môžu byť „zákazníci“ občianskeho sektora v rámci jedného združenia rôznorodí,
  • nakoľko sa snažíme poskytovať našim členom priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v rôznych oblastiach, pričom zároveň ide o dobrovoľníkov, ktorých potreby sa v čase menia, vytvoriť flexibilný a zároveň jednoduchý systém považujeme za zaujímavú výzvu.

Kontaktné osoby:
Ing. Jozef Kahan PhD., (Strom života – garant); riaditel@stromzivota.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa