Srdce Slovenska – Strategický konzultant

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Základným poslaním organizácie Srdce Slovenska je vytvárať platformu pre spoločnú komunikáciu, spájať odborníkov a verejnosť, spoločne nachádzať nové prístupy a riešenia pre celospoločenskú rovnováhu a spoluprácu. Snažíme sa spájať ľudí, ktorí majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a medziľudské vzťahy v spoločnosti.

Viac info na:                                      www.srdce-slovenska.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Strategický konzultant.

Popis zadania:

Potrebovali by sme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol prioritne identifikovať možnosti ďalšieho rozvoja neziskovej organizácie, jej aktivity – tak aby nezisková organizácia bola samostatne financovateľná. Výzvy, ktorým čelíme je nájsť pravidelný zdroj príjmu, ktorým by sme mohli zabezpečiť aj pozíciu projektového manažéra na súčasné a budúce aktivity našej organizácie. Súčasťou našich aktivít je výstup z jednotlivých akcií, ktoré by sme radi zosumarizovali prostredníctvom dobrovoľníka do tzv. Bielej knihy odporúčaní, vrátane nastavenia každoročného odpočtu/merateľných prínosov. Identifikovali sme ako dôležitý problém – ľudia. Nevieme ako máme zaujať a získať nových členov a tiež udržať si existujúcich.

Takisto by sme radi osamostatnili neziskovú organizáciu z pohľadu finančnej existencie.

Lokalita:                                               Bratislava

Časový rámec:                                   január – jún 2017, priemerne 2 – 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

Spracovanie tzv. Bielej knihy. Na základe spracovaných výstupov z našich doterajších aktivít, ktoré máme k dispozícii v tlačenej i elektronickej forme – komplexné štruktúrované spracovanie tzv. Bielej knihy odporúčaní pre štát i firmy vrátane odpočtu t. j. merateľných prínosov.

Profil dobrovoľníka:

  • Hard skills: prax v oblasti stratégie, strategické poradenstvo, strategické plánovanie, projektový manažment, strategické myslenie, zdokonaľovanie existujúcich procesov.
  • Soft skills: analytické schopnosti a štruktúrované myslenie, chápanie súvislostí a vyvodzovanie zodpovedajúcich dôsledkov, organizačné schopnosti a stanovovanie priorít, riadenie a vedenie ľudí, tímová spolupráca, komunikatívne schopnosti, inovatívne myslenie, riešenie problémov.

Benefity pre dobrovoľníka:

  • Expertný dobrovoľník sa stane súčasťou komunity, ktorá majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a medziľudské vzťahy v spoločnosti.
  • Okrem dobrého pocitu aj hmatateľný výsledok, že posunul neziskovú organizáciu bližšie k ľuďom, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty.
  • Priamo/nepriamo sa stane aj súčasťou Firemnej platformy Srdce Slovenska, ktoré združuje firmy a ponúka im priestor pre spoločnú výmenu pohľadov, ideí, riešení, zdieľanie a šírenie posolstiev pre harmonický život ľudí v práci aj v súkromí.
  • Nadobudne nové kontakty a skúsenosti zo stretnutí a oblastí, ktorým sa venuje naša organizácia.

Kontaktné osoby:
Miriam Letašiová, (Srdce Slovenska – garantka); miriam.letasiova@gmail.com
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa