Slovenský skauting – 61.zbor Modrý oblak Pezinok – Komunikačná stratégia

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Cieľom Slovenského skautingu (SLSK) je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny, a duchovný rozvoj aj ako jednotlivcov, tak aj ako zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev. Do roku 2020 by sme radi videli Slovenský skauting ako kvalitnú, atraktívnu mládežnícku organizáciu, pevne stojacu na skautských hodnotách a ideáloch, reagujúcu na potreby svojich členov.

Viac info na:                                      www.61zbor.skauting.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Príprava komunikačnej stratégie. Cieľom projektu je priblížiť činnosť skautov verejnosti a tým aj získanie nových vedúcich a prípadne členov.

Popis zadania:

Ako máme zadefinované v našej vízii, snažíme sa pomôcť mladým ľuďom a rozvíjať ich. Dlhodobo sa však stretávame s tým, že verejnosť nemá presnú predstavu o našej činnosti a šíria sa ňou rôzne mýty (lovenie bobríkov, je to len pre deti…). S tým je spojené najmä náročné získavanie dobrovoľníkov na prácu s deťmi, keďže nemajú presné informácie o nás. Radi by sme to zmenili viacerými krokmi, cez ktoré by sme prezentovali a priblížili našu činnosť. Z tohto dôvodu by sme radi spolupracovali s dobrovoľníkom, ktorý by nám pomohol zlepšiť komunikáciu a prezentáciu organizácie.

Lokalita:                                         Bratislava a okolie

Časový rámec:                                 január – jún 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • priblíženie činnosť skautov verejnosti,
 • kampaň a nábor na získanie nových vedúcich a členov,
 • strategický plán komunikácie s verejnosťou,
 • analýza existujúcich komunikačných kanálov,
 • zadefinovanie a nastavenie nových komunikačných možností a kanálov,
 • príprava nových propagačných materiálov (leták, plagát, video, … ),
 • zaškolenie našich členov k využitiu potenciálu sociálnych sietí.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosť s tvorbou tlačových správ a komunikáciou s médiami,
 • skúsenosť s marketingovými kampaňami,
 • flexibilita – schopnosť prispôsobiť prácu špecifikám neziskového sektoru.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • skúsenosti s prácou v treťom sektore, overenie si profesionálnych zručností v novej oblasti,
 • precvičenie si schopnosti spolupracovať s inými dobrovoľníkmi, s fungovaním a manažovaním tímu,
 • v prípade zapojenia sa do našich aktivít, ktoré sú Vám otvorené, môžete získať poznatky o skautingu, vedení detí alebo praktické zručnosti z výletov (ako pracovať s mapou, založiť oheň J

Kontaktné osoby:
Mgr. Marián Lezo, PhD., (Slovenský skauting, 61.zbor Modrý oblak Pezinok – garant); marian.lezo@gmail.com

Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk

Prihlás sa