Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku – Komunikačná stratégia

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Cieľom SAPIE je zastupovať záujmy globálnych a svetových inovatívnych firiem, zlepšovať vzdelávací proces a pripraviť ho na 21.storočie, rozvíjať slovenský startup ekosystém a pomôcť rýchlo rastúcim spoločnostiam dosiahnuť globálne trhy. SAPIE ako členská organizácie reprezentuje viac ako 40 spoločnosti pri príprave a pripomienkovaní legislatívy na národnej a európskej úrovni, vytvára národné a regionálne partnerstvá a podporuje rozvoj inovácií.

Našou víziou je vytvoriť svetové Slovensko, kde budú vznikať inovatívne nápady, budú cítiť podporu a mať možnosti rastu a staneme sa tiež atraktívnou destináciou pre organizácie zo zahraničia. Za veľmi dôležitú považujeme regionálnu spoluprácu a vytváranie formálnych aj neformálnych štruktúr pri tvorbe inovatívnych klustrov v oblasti budúcnosti mobility (future of mobility) a bezpečnosti, v ktorých máme ako región veľmi silné strategické postavenie. Kľúčové je pre nás aj zapájanie slovenského talentu a prinášanie príležitostí pre jeho ďalší rozvoj.

Viac info na:                                      www.sapie.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Návrh efektívnej formy komunikácie voči verejnosti, vrátane mediálnej stratégie a stratégie pre online komunikáciu.

Popis zadania:

Naším cieľom je efektívne komunikovať potreby a dôležitosť inovatívnej ekonomiky pre budúcnosť krajiny, rozvoj talentu, pozitívnych dopadov na HDP. Radi by sme spolu s dobrovoľníkom navrhli efektívnu formu komunikácie voči verejnosti, vrátane mediálnej stratégie a stratégie pre online komunikáciu. Momentálne je táto téma neuchopiteľná pre bežného človeka, najmä v oblasti public policy advocacy a naším cieľom je poľudštiť ju a zatraktívniť podnikanie v tejto oblasti.

Lokalita:                                         Bratislava, spolupráca možná aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – jún 2017, priemerne 2-3 hodiny do týždňa

Očakávané výstupy:

 • zvýšenie počtu mediálnych výstupov,
 • stratégia komunikácie spolu s KPIs vrátane online komunikácie a využívania grantu od Google na Ad words, obsahu na blog, spôsobu „poľudštenia“ odborných tém a vyzdvihnutie ich dôležitosti pre ekonomiku a jej budúcnosť,
 • zvýšenie povedomia o Slovenskej aliancií pre inovatívnu ekonomiku medzi širokou verejnosťou.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosti s prípravou a realizáciou marketingovej a PR stratégie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • porozumenie a znalosť mediálneho trhu na Slovensku, aktívna spolupráca s novinármi,
 • znalosť nových trendov pri prezentácií projektov cez web,
 • znalosť Google Ad Words a komunikácie na sociálnych sieťach,
 • schopnosť aktivovať rôznych stakeholders,
 • záujem o tému inovácií a technológií,
 • progresívne a kreatívne myslenie.
 • pozitívny a flexibilný prístup,
 • schopnosť používať Google Docs a ďalšie online collaborative tools,
 • prínosom je aj znalosť európskych alebo medzinárodných médií.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • skúsenosti a porozumenie inovačného ekosystému a jeho hlavných hráčov,
 • možnosť kreatívneho uchopenia a realizácie nápadu,
 • spolupráca s najúspešnejšími technologickými podnikateľmi Slovenska,
 • SAPIE ako organizácie je veľmi mladá a dynamická, dobrovoľník bude mať možnosť ovplyvniť jej smerovanie, tvarovať spôsob a formu komunikácie a bude priamo v centre diania, jeho odborné rady a skúsenosti bude môcť konzultovať s výkonným tímom a radou,
 • takisto uvidí ako funguje flexibilná organizácia, ktorá využíva maximum flexibilných online zdrojov a minimum fyzickej infraštruktúry.

Kontaktné osoby:
Petra Dzurovčinová (SAPIE– garantka); petra@sapie.sk
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa