Kto pomože? – Nastavenie riadiacich a finančných procesov

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Víziou Kto pomôže? je Slovensko, ktoré je ochotné poskytnúť nový domov tým, ktorí boli nútení odísť zo svojej krajiny pôvodu, bez ohľadu na ich vierovyznanie, etnickú a národnostnú príslušnosť. Našou víziou je slovenská spoločnosť, ktorá týchto ľudí nevníma ako hrozbu. Poslaním Kto pomôže? je pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnou, násilím, bezprávím a chudobou vybudovať si na Slovensku nový domov a stať sa súčasťou slovenskej a európskej spoločnosti.

Viac info na:                                      www.ktopomoze.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Nastaviť riadiace a finančné procesy v organizácii.

Popis zadania:

Z Iniciatívy Kto pomôže? sa do konca roka 2016 stane samostatné občianske združenie a v súvislosti s vznikom novej organizácie potrebujeme nastaviť nové riadiace a finančné procesy. Dobrovoľník by mal pomôcť s prípravou rozpočtu na nadchádzajúci rok a s nastavením vnútorných procesov a smerníc pre riadenie a spracovanie financií v rámci organizácie.

Lokalita:                                             Bratislava

Časový rámec:                                  január – jún 2017, priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • vytvorenie ročného finančného plánu,
 • spracovanie vnútorných procesov a smerníc (smernice pohybu a číslovanie dokladov, schvaľovanie a úhrady, smernica o vedení a spracovaní pokladne, smernica o služobných cestách, smernica o používaní kurzov,…),
 • nastavenie pravidiel na spracovania projektov s dôrazom na rozpočet – pravidlá preplácania jednotlivých druhov nákladov (cestovné, diéty, vreckové pri externistoch,…).

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosti v oblasti finančného riadenia a prípravy rozpočtov,
 • kreativita – schopnosť vypracovať efektívne riešenie pre malú organizáciu, ktorá má finančné aj personálne limity,
 • schopnosť ponúknuť riešenia, ktoré sú dostupné a priateľské pre užívateľov,
 • schopnosť analyzovať a rozoberať komplexné a nové problémy,
 • dobré komunikačné schopnosti a ochota pracovať v tíme,
 • trpezlivosť,
 • nezávislý prístup.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • možnosť podieľať sa na rozbehnutí novej organizácie,
 • možnosť rozviť svoje odborné zručnosti v novom (neziskovom) sektore, ktoré má svoje špecifiká a limity,
 • bližšie porozumieť téme integrácie utečencov do slovenskej spoločnosti,
 • svojim dobrovoľníctvom prispieť do pomoci ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a chcú si vybudovať nový domov na Slovensku.

Kontaktné osoby:
Michaela Pobudová, (Iniciatíva Kto pomôže – garantka); miska@ktopomoze.sk  
Safia Bagin (LEAF – patrónka); safia.bagin@leaf.sk

Prihlás sa