Chceš sa stať expertným dobrovoľníkom aj ty? Dá sa to aj zo zahraničia!

Zaujímate sa o dianie na Slovensku a chceli by ste popri svojej práci niečím prispieť? V rámci Programu expertného dobrovoľníctva môžete ako dobrovoľník využiť vaše zahraničné skúsenosti a know-how. Vybrali sme projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj Slováci žijúci v zahraničí. Nájdite si svoju príležitosť a začnite pomáhať inšpiratívnym a zmysluplným iniciatívam.

Príležitosti podľa odbornosti:

Víziou Centra pre filantropiu, n. o. je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chce dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Pod Centrom pre filantropiu, n. o. vznikli projekty DARUJME.sk a StartLab.sk s cieľom podpory a rozvoja individuálneho online fundraisingu na Slovensku.

Dobrovoľnícka výzva: Projekt DARUJME.sk vnikol v roku 2012 s minimálnymi nákladmi. “Za behu” sa do administračného rozhrania pridávali funkcie a prispôsoboval sa lay-out. Rozhranie sa tak dnes stalo náročným na používanie, málo príťažlivým a z časti odradzuje používateľov od využívania všetkých funkcionalít systému. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol zlepšiť user experience a zjednodušiť používania administračného rozhrania portálu DARUJME.sk a StartLab.sk.

Popis ponuky
Prihlás sa
A.D.E.L. vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska. Organizujeme rôzne projekty – mládežnícke výmeny, tréningy, semináre, workshopy u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, nezamestnanosť mládeže, vidiecky rozvoj, podpora podnikania mladých ľudí, projektový manažment, zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, migrácia, spotrebiteľské práva, aktívna participácia, ľudské práva a mnohé iné).

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme grafika, ktorý nám pomôže s nastavením a vytvorením vizuálnej identity organizácie.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

Misiou našej organizácie je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany v Petržalke. Hlavnou činnosťou Ulity je realizácia programu Komunitné centrum Kopčany, ktorý funguje od roku 2004. Program ponúka poradenské, voľno-časové a vzdelávacie aktivity. Poslaním organizácie je hlavne rozvíjanie životných zručností detí a mladých ľudí, podpora v náročných životných situáciách a sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom.

Dobrovoľnícka výzva: PR a teda komunikácia našej vízie a nášho úsilia širšej verejnosť je veľmi dôležitá z hľadiska hľadania podpory pre našu činnosť, či už ide o potenciálnych dobrovoľníkov, alebo sponzorov. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by nám pomohol s grafickou úpravou komunikačných materiálov a prípravou podkladov na re-dizajn webstránky.

Popis ponuky
Prihlás sa
V Creative Industry Košice (CIKE) pomáhame ľuďom z kultúrneho a kreatívneho prostredia stať sa profesionálmi, otvárame im medzinárodné trhy a vzdelávame ich. Zúčastňujeme sa tvorby strategických kultúrnych dokumentov na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby sme vytvorili ideálne podmienky pre rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku. Našim cieľom je vychovávať, pomáhať a zvyšovať kreativitu v tvorivých ľuďoch. CIKE tím má spoločnú víziu vytvoriť z Košíc miesto, kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu a inováciám vo všetkých oblastiach života.

Dobrovoľnícka výzva: Každý z našich projektov sa líši najmä obsahom. Čo ich spája je väčšinou ľudský kapitál a výnimoční, ambiciózni ľudia, cez ktorých príbehy komunikujeme naše projekty. Potrebujeme pomôcť s prípravou marketingovej stratégie a identifikovaním marketingových potrieb pre jednotlivé projekty CIKE.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

Misiou organizácie Človek v ohrození je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. Vzdelávaním a osvetou sa aj u nás doma na Slovensku snažíme svojim dielom prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Víziou našej organizácie je byť aj naďalej kľúčovou, transparentnou a významnou organizáciou v oblastiach, kde pôsobíme a rozšíriť naše aktivity do nových krajín. Víziou oddelenia fundraisingu je zapojiť širokú verejnosť do našich aktivít prostredníctvom Klubu priateľov našej organizácie, aby sme spolu dokázali pomáhať stále viac.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s prípravou marketingovej kampane na rozšírenie darcovskej základne.

Popis ponuky
Prihlás sa
Demagog.SK je študentský projekt, ktorý v roku 2010 založili dvaja slovenskí študenti Masarykovej univerzity, voľne sa inšpirovali známym PolitiFact.com či FactCheck.org v snahe vytvoriť platformu pre overovanie výrokov politikov a tak prispievať k povedomiu verejnosti a zlepšovať jej kontrolu nad politikmi. Cieľom projektu je tiež overovaním presnosti výstupov politikov vytvoriť tlak, aby politici vo verejnom priestore používali presné údaje a fakty. V blízkej budúcnosti by sme chceli rozšíriť výsledky našich priebežných overovaní i celkového hodnotenia sľubov vlády medzi širšie publikum a tiež demonštrovať študentom stredných a vysokých škôl potrebu kritického myslenia a overovania faktov a zdrojov.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme človeka, ktorý nám pomôže lepšie využívať potenciál sociálnych sietí na propagáciu výstupov Demagog.sk cez online kampaň a nástroje.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v popoludňajších dobrovoľných kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie.

Dobrovoľnícka výzva: Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením a implementáciou online aj offline kampane pre program online mentoring, ktorý sme spustili v októbri 2016. Hlavným cieľom kampane je osloviť široké spektrum verejnosti na Slovensku.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom občianskeho združenia Gemerské grúne je podpora regionálneho rozvoja s ohľadom na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Podporuje ekonomické a technické inovácie, vzdelávania a iniciatívy za účelom trvalo udržateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva ako i ľudského kapitálu v našich regiónoch.

Dobrovoľnícka výzva: Dobrovoľnícky projekt sa bude zameriavať na portál Farmička.sk, ktorým podporuje a propaguje: lokálne, tradičné, domáce a sezónne potraviny; malých farmárov a výrobcov potravín, záhradkárov, chovateľov a domácnosti; vzťah medzi výrobcom potravín a konzumentom; život v regiónoch. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s nastavením marketingovej stratégie, s konkrétnymi komunikačnými kampaňami.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

Poslaním Outward Bound Slovensko je podporiť ľudí v objavovaní a rozvoji ich vlastného potenciálu a vytvoriť lepší svet pre nich samých a ostatných cez náročné zážitky v neštandardnom prostredí. Odhaliť potenciál mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a dobrodružstva v prírode. Dať mladým možnosť objaviť samých seba. Každý kurz Outward Bound Slovensko je originálom šitým na mieru. Do jeho prípravy a realizácie vkladáme dlhodobé skúsenosti, znalosť toho, čo organizácie potrebujú a vlastnú kreativitu.

Dobrovoľnícka výzva: Tento rok sme prešli rebrandingom, ktorý je jasne daný od OB International. Vytvorili sme nové logo, dizajn manuál, sociálne média Facebook, LinkedIn, Instagram a SME.blog. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže využiť potenciál značky Outward Bound a nastaviť dlhodobú marketingovú stratégiu.

Popis ponuky
Prihlás sa
Cieľom SAPIE je zastupovať záujmy globálnych a svetových inovatívnych firiem, zlepšovať vzdelávací proces a pripraviť ho na 21.storočie, rozvíjať slovenský startup ekosystém a pomôcť rýchlo rastúcim spoločnostiam dosiahnuť globálne trhy. SAPIE ako členská organizácie reprezentuje viac ako 40 spoločností pri príprave a pripomienkovaní legislatívy na národnej a európskej úrovni, vytvára národné a regionálne partnerstvá a podporuje rozvoj inovácií. Našou víziou je vytvoriť svetové Slovensko, kde budú vznikať inovatívne nápady, budú cítiť podporu a mať možnosti rastu a staneme sa tiež atraktívnou destináciou pre organizácie zo zahraničia.

Dobrovoľnícka výzva: Naším cieľom je efektívne komunikovať potreby a dôležitosť inovatívnej ekonomiky pre budúcnosť krajiny, rozvoj talentu, pozitívnych dopadov na HDP. Radi by sme spolu s dobrovoľníkom navrhli efektívnu formu komunikácie voči verejnosti, vrátane mediálnej stratégie a stratégie pre online komunikáciu.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

Víziou organizácie ŠAK je škola ako miesto pre rast celej komunity. ŠAK prepája občanov, rodičov, žiakov, učiteľov a susedov prostredníctvom spolupráce, na pôde školy. Vidíme, že je potrebné zdieľať spoločné zdroje, príležitosti, znalosti a inšpirácie v prospech celej komunity. Tým sa škola môže stať centrom diania sídliska a dostať pomoc a podporu pre svoj všestranný rozvoj.

Dobrovoľnícka výzva: Potrebujeme lepšie komunikovať naše ciele rôznym cieľovým skupinám a škole samotnej. V období február-jún 2017 budeme rozbiehať nové kolo projektu, tzv. minišak. Budeme pracovať s novou školou v novom prostredí. V tejto súvislosti budeme potrebovať komunikovať našu stratégiu odznova pre nových rodičov, novú školu, nové susedstvo. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý nám pomôže s vytvorením marketingového plánu pre projekt minišak.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

 
Víziou organizácie Trojsten je prinášať radosť z poznania matematiky, fyziky a informatiky. Túto víziu sa snažíme napĺňať pomocou troch cieľov: 1. Vzdelávanie nadaných stredoškolákov a základoškolákov nad rámec študijných osnov, podpora ich odborného a osobnostného rastu, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. 2. Tvorba veľkej a pevnej komunity pre nadaných mladých matematikov, fyzikov a informatikou, v ktorej vedieť viac znamená byť uznávaný a nie zatracovaný. 3. Popularizácia prírodných vied medzi študentmi.

Dobrovoľnícka výzva: V Trojstene sa nám v nedávnej minulosti podarilo zastabilizovať kľúčové vnútorné procesy. Žiaľ narazili sme na limity, a aby sme vedeli ďalej rásť a zlepšovať kvalitu všetkých svojich programov a procesov, by sme potrebovali pomoc od našej alumni komunity – bývalých účastníkov a organizátorov. Chceli by sme preto vytvoriť virálnu marketingovú kampaň cielenú na našich bývalých účastníkov a vedúcich, tak aby sme ich motivovali vstúpiť do našej alumni komunity. Radi by sme pre nich organizovali rôzne akcie či využili potenciál skrytý na ďalšie zlepšenie všetkých našich aktivít.

Popis ponuky
Prihlás sa
Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už pätnásť rokov pôsobí v málo podnetných rómskych komunitách. Výchovno-vzdelávací pracovníci organizácie vzdelávajú deti a žiakov v komunitných centrách alebo v dobrovoľných popoludňajších kluboch v základných školách. Vhodne navrhnuté intervencie a individuálna asistencia pomáhajú jednotlivcom nadobudnúť kompetencie, ktoré im umožnia začleniť sa a žiť plnohodnotný život. Výsledkom našej práce sú desiatky stredoškolákov, vysokoškoláci, ktorí sú nielen príkladom pre ostatných z osady, ale postupne sa stávajú zamestnancami komunitných centier a pomáhajú vzdelávať ďalšie generácie.

Dobrovoľnícka výzva: ETP Slovensko od októbra 2016 rozširuje svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Potrebovali by sme pomoc dobrovoľníka pri nastavení kritérií výberu online mentorov a priebežnom monitoringu spokojnosti počas mentoringovej spolupráce.

Popis ponuky
Prihlás sa

 

Podrobnosti o organizáciách a tiež požiadavky na hľadaného dobrovoľníka nájdete v jednotlivých popisoch. Ak ste si nevybrali, možno Vás zaujmú iné príležitosti. Kompletnú ponuku Programu expertného dobrovoľníctva – november 2016 – nájdete na ďalšej stránke.

Mám sa zapojiť?

  • Máte skúsenosti v požadovanom odbore aspoň 3 roky
  • Máte priestor 2-4 hodiny týždenne, počas trvania dobrovoľníckeho projektu (zvyčajne 3-8 mesiacov)
  • Chcete sa stať súčasťou komunity, ktorá podporuje pozitívne zmeny
  • Vyplňte prihlášku do 30.11. a podeľte sa o svoje myšlienky aj Vy!

Dôležité dátumy

2. november

Nová vlna príležitostí otvorená!
Pripravili sme pre Vás pestrú ponuku dobrovoľníckych príležitostí. Príhláste sa TU.

14. november

Príďte nás spoznať na infostretnutie
Chcete vedieť viac predtým ako sa prihlásite? Prihláste sa na naše info stretnutie TU.

30. november

Uzávierka prihlášok do jesennej vlny
Prebiehajú telefonáty alebo Skype hovory s vybratými kandidátmi.

január 2017

Začína aktívne zapojenie expertných dobrovoľníkov
Prebiehajú prvé stretnutia, dobrovoľníci začínajú pomáhať neziskovkám.

O Slovak Professionals Abroad Program-e:

Program sa usiluje prispieť k prepájaniu slovenských profesionálov v zahraničí so Slovenskom a pomôcť tým, ktorí uvažujú o návrate. Budujeme komunitu, sprostredkovávame pracovné ponuky na Slovensku a hľadáme dobrovoľnícku pomoc zo zahraničia pre neziskové iniciatívy doma. Viac na portáli spap.leaf.sk alebo na LinkedIn skupine Slovak Professionals Abroad at LEAF.

Kontakt:
Pavol Pčola (LEAF)
pavol.pcola@leaf.sk