Plamienok – Kreatívny fotograf 

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Nezisková organizácia PLAMIENOK pomáha v niekoľkých oblastiach – stará sa o nevyliečiteľne choré deti a ponúka im možnosť prežiť život v domácom prostredí v kruhu svojich najbližších. Naši lekári, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a psychológovia dochádzajú za deťmi priamo domov. V Poradenskom centre ponúkame psychologickú, sociálnu a psychoterapeutickú pomoc deťom a rodinám, ktoré prežívajú ťažké obdobie po strate svojho blízkeho, a to formou pravidelných individuálnych alebo skupinových stretnutí. Deti a rodiny, ktoré prichádzajú do centra, majú takisto možnosť zúčastniť sa víkendových stretnutí, ktoré vedie skúsený terapeut. Každé leto pripravujeme pre smútiace deti a adolescentov z celého Slovenska aj terapeutické tábory. Organizujeme vzdelávacie programy pre študentov a odborníkov pomáhajúcich profesií. Veríme, že vzdelávanie v Plamienku v konečnom dôsledku prinesie pomoc najmä nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

Viac info na:                                      www.plamienok.sk

Dobrovoľnícka výzva:                      Fotodokumentácia (videodokumentácia) aktivít                                                                          Centra v priebehu roka.

Popis zadania:

Radi by sme projektom zabezpečili fotodokumentáciu aktivít Poradenského centra. V Poradenskom centre ponúkame individuálne a skupinové stretnutia pre deti a rodiny, víkendové stretnutia rodín po strate blízkeho a letné terapeutické tábory pre deti. Fotodokumentáciu by sme ponúkli deťom a rodinám, ktoré centrum navštevujú s cieľom pomôcť im zachovať terapeutické spomienky. Každá hodina individuálnej či skupinovej terapie v našom Poradenskom centre je pre deti a rodiny krokom smerom k znovunájdeniu svojej životnej cesty. Mnohé z nich po dlhom čase smútku, bolesti a trápenia práve spolu s nami zažívajú veľké momenty úľavy, vnútorného oslobodenia a v neposlednom rade aj radosti zo života. Spoznávajú aj iné deti a rodiny, ktoré sa vyrovnávajú so stratou. Radi by sme tiež priblížili prácu v Centre aj verejnosti, aby sa informácia o možnosti bezplatnej pomoci pre rodiny po strate blízkeho (u deti – súrodenca, rodiča, starého rodiča alebo ak dospelí stratili dieťa) mohla šíriť ďalej, k ďalším rodinám, ktoré by našu pomoc mohli využiť.

Lokalita:                                         Bratislava

Časový rámec:                                 január – december 2017 , flexibilne podľa akcií centra a                                                                      možností dobrovoľníka

Očakávané výstupy:

 • citlivé a zároveň oslovujúce spracovanie témy smútenia a aktivít (pre klientov, ale aj verejnosť),
 • dokumentácia víkendového stretnutia rodín a letného tábora.

Profil dobrovoľníka:

 • kreatívne a koncepčné myslenie,
 • ovládanie programov na spracovanie foto/video dokumentácie (amatérske alebo profesionálne fotografovanie),
 • znalosť anglického alebo španielskeho jazyka na komunikačnej úrovni,
 • privítali by sme možnosť nahliadnuť do portfólia dobrovoľníka,
 • vzhľadom na náročnosť témy by sme privítali aj osobný pohovor pred začiatkom spolupráce,
 • komunikačné zručnosti,
 • schopnosť nadväzovať kontakty s ľuďmi, ktorí stratili blízkeho,
 • schopnosť sebareflexie, empatia, tímová spolupráca, odolnosť voči stresu.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • kontakt s rodinami, ktoré stratili blízkeho môže byť náročný, ale zároveň aj veľmi obohacujúci,
 • dobrovoľníkovi môže priniesť spolupráca seba skúsenosť, sebapoznanie a zlepšenie sa v oblasti komunikácie.

Kontaktné osoby:
Iván Gómez, (Plamienok – garant); info@plamienok.sk

Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk

Prihlás sa