Nadácia Cvernovka – Právnik

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý organicky vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke. Cvernovka sa za posledné roky stala výrazným kultúrnym bodom na mape Bratislavy, ktorá poskytovala zázemie viac ako 25 úspešným ateliérom. Cieľom nadácie je vytvoriť nové Kreatívne centrum, ktoré poskytne priestor pre realizáciu kreatívnym ateliérom a jednotlivcom, slúžiť bude aj širokej verejnosti. Tá bude využívať nielen športovú halu a služby gastro prevádzok v interiéri, ale najmä park s ihriskami a komunitnou záhradou.

Viac info na:                       www.nadaciacvernovka.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme dobrovoľníka právnika, ktorý nám poskytne svoju expertízu v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva, či obchodného zmluvného práva.

Popis zadania:

Pre tento projekt potrebuje Nadácia Cvernovka pomoc predovšetkým v oblasti právneho poradenstva. Projekt Kreatívneho centra predstavuje ambiciózny a komplexný projekt, ktorý čelí mnohým právnym výzvam. Dobrovoľník sa zapojí do kreatívnej umeleckej komunity, ktorá pretvára kultúrnu mapu Bratislavy aj Slovenska. Základnou náplňou práce dobrovoľníka bude poskytovať svoju expertízu v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva, či obchodného zmluvného práva.

Lokalita:                                          Bratislava

Časový rámec:                                 január – december 2017, priemerne 4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • konzultácie k už existujúcim občiansko-právnym vzťahom,
 • návrh a príprava zmlúv – podnájomných zmlúv medzi nadáciou a podnájomníkmi v budove školy a internátu, zmluvy s dodávateľmi (na stavebné práce alebo produkciu eventov), sponzorské a darovacie zmluvy,
 • poradenstvo v oblasti autorského zákona (priemyselného a duševného vlastníctva).

Profil dobrovoľníka:

 • expertíza v otázkach týkajúcich sa obchodného práva a duševného vlastníctva,
 • otvorená komunikácia a schopnosť spolupracovať,
 • ideálne z Bratislavy alebo okolia (kvôli možnosti komunikovať aj osobne),
 • znalosť anglického jazyka vítaná,
 • hľadáme človeka, ktorý hľadá riešenia a nie prekážky tzv. právnickú kreativitu J

Benefity pre dobrovoľníka:

 • dobrovoľník sa zapojí do kreatívnej umeleckej komunity, ktorá pretvára kultúrnu mapu Bratislavy aj Slovenska,
 • príležitosť nazrieť do dynamicky sa rozvíjajúcej kreatívnej spoločnosti,
 • jedinečná možnosť rozšíriť si svoje zručnosti a vedomosti v oblasti duševného vlastníctva, či obchodného zmluvného práva.

Kontaktné osoby:
Ing. Branislav Čavoj, (Nadácia Cvernovka – garant); cavoj@nadaciacvernovka.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa