Demagog.sk – Online marketér

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Demagog.SK je študentský projekt, ktorý v roku 2010 založili dvaja slovenskí študenti Masarykovej univerzity, voľne sa inšpirovali známym PolitiFact.com či FactCheck.org v snahe vytvoriť platformu pre overovanie výrokov politikov a tak prispievať k povedomiu verejnosti a zlepšovať jej kontrolu nad politikmi. Cieľom projektu je tiež overovaním presnosti výstupov politikov vytvoriť tlak, aby politici vo verejnom priestore používali presné údaje a fakty. V blízkej budúcnosti by sme chceli rozšíriť výsledky našich priebežných overovaní i celkového hodnotenia sľubov vlády medzi širšie publikum a tiež demonštrovať študentom stredných a vysokých škôl potrebu kritického myslenia a overovania faktov a zdrojov.

Viac info na:                       www.demagog.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme človeka, ktorý nám pomôže lepšie využívať potenciál sociálnych sietí na propagáciu výstupov Demagog.sk cez online kampaň a nástroje.

Popis zadania:

Nedostatočná atraktivita FB výstupov – použité obrázky pri FB príspevkoch graficky neupravujeme, sú menej atraktívne ako napr. príspevky Demagog.CZ, ktorý majú typicky vlastné upravené obrázky a fotografie Nedostatočné ovládanie zákonitostí FB marketingu – správny čas zverejňovania, správne nastavenie platenej reklamy. Máme nové konto na LinkedIn – ako možno využiť tento nástroj na propagáciu? Ako to robiť efektívne? Prehodnotenie prípadného používania ďalších marketingových nástrojov. Všeobecne nedostatočná expertíza tvorcov projektu a analytikov pre vyššie uvedené činnosti. Neefektívna práca s Adwords kampaňou – ako nezisková organizácia máme k dispozícii 10 000 USD v kreditoch mesačne na platenie reklamy vo vyhľadávači Google. Máme zaujímavý obsah – overené výroky politikov, no často po odpracovaní desiatok človeko-hodín nevieme dostatočne dobre odprezentovať výsledky. Demagog.Sk má priestor na prispievanie do komentárovej sekcie v Denníku N a Hospodárskych novinách – nedokážeme plne využívať.

Lokalita:                                         Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – júl 2017 , priemerne 4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • vďaka zatraktívneniu výstupov zvýšiť počet ľudí (unikátnych užívateľov), ktorí sledujú výstupy Demagog.SK na Facebook stránke projektu a na LinkedIn-e,
 • zvýšiť počet stiahnutí aplikácie (iOS, Android) Demagog do vrecka,
 • zmena unikátnych otvorení webovej stránky demagog.sk,
 • pravidelné publikovanie vlastných obrázkov, grafík a upravených publikácií – ideálne vykonávané našim novým grafickým stážistom,
 • vytvoriť základný rámec, marketingovú stratégiu a návyky.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosti s dlhodobými on-line projektmi,
 • schopnosť plánovať on-line kampane a určovať ciele a výstupy,
 • schopnosť pracovať a komunikovať v tíme a tiež pomáhať študentskému dobrovoľníkovi usmerňovaním pri tvorbe grafiky či FB textov,
 • kreativita pri vymýšľaní spôsobov na promovanie pravidelných výstupov Demagog.SK,
 • schopnosť preniesť vedomosti a posunúť skúsenosti druhým,
 • záujem o politické dianie,
 • skúsenosť v žurnalistike či s copywritingom môže byť výhodou.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • príležitosť prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti celkovo na celom Slovensku,
 • skúsenosť so spoluprácou na nízkonákladovom projekte,
 • možnosť sebarealizácie, tvorby a voľného využitia svojich schopností pre projekt, ktorý má za cieľ zvyšovať zúčtovateľnosť politikov,
 • možnosť promovať obsah, o ktorom sa skutočne hovorí a formuje verejnú mienku a zvyšuje tlak na politikov, aby hovorili pravdu,
 • príležitosť pomôcť zmysluplnému projektu.

Kontaktné osoby:
Lenka Galetová, (Demagog.sk – garantka); lenka.galetova@gmail.com  
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa