A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour – Grafik

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

A.D.E.L. vytvára možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, skúšať a učiť sa niečo nové a získavať skúsenosti a vedomosti pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Chceme obohatiť vzdelávací, sociálny a kultúrny život mladých ľudí žijúcich v našej krajine, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a pochádzajúcich z východu Slovenska. Organizujeme rôzne projekty – mládežnícke výmeny, tréningy, semináre, workshopy u nás i v zahraničí o najrôznejších témach (ochrana životného prostredia, nezamestnanosť mládeže, vidiecky rozvoj, podpora podnikania mladých ľudí, projektový manažment, zdravý životný štýl, dobrovoľníctvo, migrácia, spotrebiteľské práva, aktívna participácia, ľudské práva a mnohé iné).

Viac info na:                                      www.adelslovakia.org

Dobrovoľnícka výzva:

Hľadáme grafika, ktorý nám pomôže s nastavením a vytvorením vizuálnej identity organizácie.

Popis zadania:

Potrebovali by sme pomoc s vytvorením vizuálnej identity ADEL nakoľko v súčasnosti fungujeme dosť provizórne ba až chaoticky – web bol modro/sivý (v súčasnosti sa prerába), logo modro/čierno/červené, plagát/brožúra – oranžová, banner zelený. Okrem toho, napr. plagát a brožúra, ktoré sú azda najdôležitejšie na efektívnu propagáciu sú už neaktuálne a nepresne popisujú to, čo robíme. Chceli by sme to teda riešiť komplexne, a napríklad vytvoriť nielen nové plagáty, brožúru, banner, vlajku, ale aj potlač obálok, obalov, vizitky, vytvoriť rozsiahlejšiu brožúru s našimi výsledkami, ďalšie propagačné materiály ako perá tričká, zápisníky, odznak, nálepky a pod. – čiže nastaviť a zjednotiť celú vizuálnu identitu organizácie.

Lokalita:                                         Stropkov, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:

január –  jún 2017 , priemerne 2 – 4 hodiny týždenne, počet hodín bude závisieť od možností dobrovoľníka.

Očakávané výstupy:

 • nastavenie vizuálnej identity organizácie, nastavenie vonkajšej prezentácie organizácie, používanie farebných variantov loga,
 • zadefinovanie jednotných vizuálnych pravidiel rôznych typov materiálov (prezentačné materiály k programom, brožúry, …),
 • zjednotenie vzhľadu materiálov pri komunikácii s verejnosťou na sociálnych sieťach a webstránke,
 • vytvorenie vizuálne pútavých propagačných materiálov o možnostiach, ktoré ADEL poskytuje.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosti s tvorbou vizuálnej identity organizácie vítané,
 • skúsenosti s návrhom propagačných materiálov a pokročilé ovládanie grafických programov a postupov,
 • kreativita,
 • motivácia a nadšenie stanovený cieľ naplniť a prácu dokončiť,
 • ochota pomôcť, chcieť sa učiť a zlepšovať.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • pocit zadosťučinenia, sebarealizácie, možnosť pomôcť dobrej veci,
 • príležitosť zlepšiť si hard-skills a poznatky týkajúce sa navrhovania propagačných materiálov a nové portfólio,
 • možnosť zapojiť sa do aktivít našej organizácie, spoznať to, čo robíme a ovplyvniť rozvoj mladých ľudí na Slovensku,
 • v prípade záujmu zúčastniť sa na školení, mládežníckej výmene alebo konferencii na Slovensku alebo v zahraničí.

Kontaktné osoby:
Lenka Čurillová, (ADEL – garantka); info@adelslovakia.org
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa