ČERVENÝ NOS Clowndoctors – Online marketér

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Pomocou humoru podporuje ČERVENÝ NOS psychickú pohodu detí v nemocniciach a seniorov v geriatrických zariadeniach – a tým prispieva k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Prostredníctvom špeciálne vyškolených zdravotných klaunov prinášame chorým a trpiacim v nemocniciach smiech, radosť a tým im dodávame novú energiu do boja s chorobou. Cieľom nášho združenia je aj výskum v oblasti použitia umenia a zábavy v starostlivosti o chorých – a následne šírenie nových poznatkov smerom k zdravotníckemu personálu.

Viac info na:                                      www.cervenynos.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Zlepšenie využívania online nástrojov na komunikáciu a zvýšenie povedomia o organizácii.

Popis zadania:

Vytvoriť pre našu organizáciu profesionálnejšiu a efektívnejšiu stratégiu komunikácie na verejnosť, vychádzajúcu z najnovších trendov v online marketingu s previazanosťou na mediálny a fundraisingový plán združenia.

Lokalita:                                         Bratislava, možné zapojenie aj na diaľku

Časový rámec:                                 január – jún 2017 , priemerne 3 -4 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • zvýšenie návštevnosti webstránky, Facebookovej stránky,
 • zvýšenie dosahu príspevkov na Facebooku, zvýšenie počtu fanúšikov našej Facebookovej stránky,
 • nové nápady a riešenia pri tvorbe online kampaní a tvorbe reklám pomocou Facebooku a Google AdGrants,
 • podpora efektívneho fundraisingu nášho združenia,
 • oslovenie cieľovej skupiny ľudí v produktívnom veku, ktorí by mohli byť našimi potenciálnymi darcami a zároveň vyvolanie záujmu mladších ľudí, ktorí s naším združením často neprichádzajú do kontaktu.

Profil dobrovoľníka:

 • teoretické a praktické vedomosti v oblasti online marketingu,
 • skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami, skúsenosti s online reklamami a online reklamnými kampaňami,
 • schopnosť zhodnotiť funkčný web a priniesť pripomienky k vylepšeniam webstránky,
 • nadšenie pre misu našej organizácie,
 • znalosť fungovania neziskových organizácií vítaná,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, profesionalita, ľudský prístup, kreativita, tímový hráč.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • možnosť získať jedinečné skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, predovšetkým nové poznatky v oblasti fundraisingu/direct mailingu, ktorý je s marketingom úzko spätý a ktorý je rozšírením marketingu primárne zameraného na obchodné ciele.
 • zážitok zmysluplnej práce v združení, ktoré funguje na Slovensku už 12 rokov a ktoré prináša reálne výsledky pri práci s chorými a trpiacimi.
 • práca – aktivita bude prebiehať v príjemnom pracovnom kolektíve J

Kontaktné osoby:
Mgr. art. Martina Madejová, (ČERVENÝ NOS – garantka); martinam@cervenynos.sk
Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk

Prihlás sa