Aj Ty v IT –  Kreatívec kameraman

Stiahni si ponuku (PDF)
Späť k príležitostiam

O organizácii:

Cieľom AJ Ty v IT je zvýšiť počet žien v IT oblasti na Slovensku. Počet dievčat študujúcich IT vysoké školy na Slovensku je dlhodobo veľmi nízky. Východiskový stav, kedy vznikol projekt AJ Ty v IT, zaznamenával 4% študentiek na FIIT STU a 6% študentiek na FRI Žilina a FEI TUKE. Dôvody, prečo dievčatá nechcú ísť študovať IT sú viaceré, vo všeobecnosti však prevláda stereotypné vnímanie IT sektora ako maskulínneho, v ktorom ženy nemajú čo robiť, obavy z matematiky a informatiky. Cieľom Aj Ty v IT je zmeniť toto nastavenie, prostredníctvom praktických workshopov a diskusií motivovať dievčatá k IT smeru štúdia a následne zamestnaniu v IT oblasti. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť min. 40 % žien pôsobiacich v IT oblasti na Slovensku.

Viac info na:                                      www.ajtyvit.sk

Dobrovoľnícka výzva:

Príprava konceptu a natočenie sérií krátkych, obsahovo zaujímavých videí na tému Ženy v IT.

Popis zadania:

Potrebujeme efektívne osloviť našu cieľovú skupinu, formou krátkych videí. Cieľovou skupinou AJ Ty v IT sú primárne mladé dievčatá vo veku 14-18 rokov. Pre túto kategóriu je jednou z najlepších ciest komunikácie vizuálna prezentácia projektov, formou krátkych videí. Cez video ich vieme motivovať jednak k IT smeru, ale tiež pozvať na aktivity, vzbudiť ich záujem. Prínos dobrovoľníka by pre nás bol aj v tom, že je to človek „zvonka“, ktorý vníma inak naše akcie, ako interní ľudia v AJ Ty v IT. Tým, že sa vie odosobniť, môže vytvoriť naozaj skvelý koncept série videí, ktorý maximálne efektívne osloví našu cieľovú skupinu a dokáže paralelne komunikovať aj s inými skupinami ľudí.

Lokalita:                                                       

Bratislava, Slovensko (v prípravnej a finalizačnej fáze možná komunikácia na diaľku, samotná realizácia – natáčanie videa lokálne. V prípade tvorby nového konceptu bez potreby fyzickej prítomnosti dievčat, možná celá spolupráca na diaľku)

Časový rámec:

január – december 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne, vhodné aj pre tím.

Očakávané výstupy:

 • séria krátkych videí, ktoré pokrývajú tému Ženy v IT a motivujú dievčatá k návšteve našich podujatí a zároveň k zaradeniu informatiky medzi možné smery ich štúdia,
 • návrh a realizácia vizuálne atraktívnych a obsahovo zaujímavých videí, ktoré dokážu komunikovať s našou cieľovou skupinou,
 • uvítali by sme cca 5 – 8 videí počas ročnej spolupráce,
 • väčšia viditeľnosť Aj Ty v IT medzi mladými, na sociálnych sieťach.

Profil dobrovoľníka:

 • kreatívne myslenie,
 • schopnosť vytvoriť ucelený koncept videí,
 • schopnosť pripraviť krátky scenár, zrealizovať výrobu, pripraviť video na použitie,
 • odvaha vytvoriť niečo novátorské, možno vzbudzujúce otázky, použiť nové techniky a nástroje,
 • hard skills – zabezpečenie výroby videí (natočenie, animácia, strih, titulkovanie, ozvučenie)
 • soft skills – komunikácia, kreatíva, pochopenie myslenia cieľovej skupiny, teda mladých dievčat.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • spoznanie zaujímavých žien z IT oblasti, dobrovoľník sa stretne so ženami, ktoré sú naozaj TOP v svojej oblasti a sú ochotné pomáhať ďalším, aby sa dokázali presadiť,
 • nový pohľad na problematiku rodovej rovnosti, získanie citu pre všetky pochybnosti, ktoré dievčatá v sebe a o sebe majú,
 • možnosť priniesť inovatívny koncept v online komunikácii s cieľovou skupinou (sme otvorení všetkým neštandardným návrhom),
 • možnosť zviditeľniť sa, vybudovať si vlastné meno cez sériu netradičných videí,
 • videá budú podporené kampaňou AJ TY v IT – získanie množstva nových priaznivcov.

Kontaktné osoby:
Petra Kotuliaková, (AJ TY V IT – garantka); kotuliakova@ajtyvit.sk
Lucia Rechtorovičová (LEAF – patrónka); lucia.rechtorovicova@leaf.sk

Prihlás sa